Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Regeringen i Kambodja spelar dock ned betydelsen av den slopade tullfriheten.

– Det spelar inte så stor roll, säger handelsministern Sok Sopheak till tidningen Khmer Times som står staten nära.

Socker och skor blir några av varorna som kommer att beläggas med tull och det har inte så stor betydelse, hävdar regeringen och hänvisar till de frihandelsavtal som landet håller på att sluta med Kina.

Under många år har Kambodja åtnjutit tullfrihet från EU. Men nu införs vissa tullar igen. Ett 40 tal produkter ska nu beläggas med en tull på 12 procent, vilket är den generella nivån som satts av världshandelsorganisationen WTO.

EU motiverar det med att landet bryter mot internationella konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter.

Den senaste tiden har regeringen gått hårt åt den politiska oppositionen och fackföreningar. Landet har pekats ut av världsfacket Ituc som ett av världens tio värsta för fackliga.

Beslutet fattades redan tidigare i år men det är från och med i dag som det verkställs och 20 procent av exporten till EU ska tullbeläggas. 

Martin Gemzell på svenska Civil Rights Defender har följt utvecklingen i Kambodja i många år.

– Det har inte så stor ekonomisk effekt. EU har valt produkter som inte svider så mycket. Men det är en viktig symbolisk handling, säger han.

En förklaring är att många av varorna som nu ska förtullas, som socker, skor, är produkter från branscher som inte väger så tungt i landet.

Den viktiga textilindustrin som sysselsätter kring 700 00 – 800 000 personer klarar sig lindrigare undan. Kambodja är en stor textilproducent och företag som H&M, Zara och Adidas säljer produkter som tillverkats där.

Att EU så tydligt motiverar sitt beslut med att landet slår ned på demokratiska organisationer gör, enligt Martin Gemzell, att beslutet ändå kan få stor betydelse.

EU har flera frihandelsavtal med fattiga länder som ger förmånliga handelsvillkor.

Systemet innebär att de 47 stater som FN klassificerat som ”minst utvecklade” erbjuds tullfri export till EU för alla varor utom vapen och ammunition, Everything but arms.

Kambodja är ett av länderna som har haft det mest gynnsamma avtalet. Men den politiska utvecklingen och inskränkningar av demokratiska rättigheter har gjort att EU nu försöker pressa landets regering.

Everything but arms

EU-initiativet Everything But Arms trädde i kraft 2001 och innebär att fattiga länder får tull- och kvotfri export till EU för alla varor utom vapen.

Systemet omfattar de 47 länder som FN klassificerat som ”least developed” – minst ekonomiskt utvecklade.

I gengäld förbinder sig exportländerna att respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner.

Värdet på Kambodjas export till EU uppgick 2017 till drygt 45 miljarder kronor.