Har du bytt namn från Erik till Amanda har du mindre chans att få jobb än om du bytt från Erik till Simon.

Sedan 2017 är könsidentitet och könsuttryck en av de sju diskrimineringsgrunderna i svensk diskrimineringslag.

Flera studier visar att transpersoner, alltså personer som identifierar sig med ett annat kön än det de fått vid födseln, upplever att de diskrimineras på arbetsmarknaden. Nu har forskare vid Linköpings universitet visat att det stämmer.

Forskarna skickade 2 224 fiktiva ansökningar till lågkvalificerade jobb som fanns i Arbetsförmedlingens platsbank.

I ansökningarna angavs att den sökande under livet hade gjort ett namnbyte, i vissa fall från mansnamn till mansnamn, exempelvis Erik till Simon, i andra fall överskred namnen könsgränserna, som exempelvis att Erik blev Amanda.

Resultatet visade att det var 18 procents större chans att få ett positivt svar från arbetsgivaren om man inte var en transperson.

Värst är det i traditionellt mansdominerade branscher. Där var skillnaden närmare 85 procent.

I de kvinnodominerade yrkena verkade diskrimineringen främst bero på vilket kön den sökande identifierade sig med vid ansökningstillfället, enligt studien.

– Det visar att arbetsgivare diskriminerar utifrån olika grunder. Exempelvis så är det troligt att en transman diskrimineras för att vara trans i mansdominerade yrken, medan samma person troligen skulle diskrimineras för att vara man i kvinnodominerade yrken, säger Mark Granberg, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.