Fram till fjärde augusti hade ungefär 12 000 företag sökt så kallat omställningsstöd hos Skatteverket. Det är pengar som är tänkta att hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med samma månader förra året.

Hittills har 9 335 företag beviljats stöd vilket sammanlagt blir drygt 663 miljoner kronor, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av summan har gått till hotell- och restaurangbranschen där knappt 2 000 företag har fått dela på cirka 320 miljoner kronor.

På andra och tredje plats hamnar branscherna transport och handel. Företagen i de branscherna har fått stöd med sammanlagt 75 respektive 63 miljoner kronor.

Inom transport har företagens omsättning minskat med 50 procent bland företagen som fått stödet. Motsvarande siffra för handeln är 60 procent, skriver Skatteverket i sitt pressmeddelande.

För att få stöd krävs att företaget avstår från vinstutdelningar från mars i år till och med juni 2021.

Summan man kan få baseras på hur mycket omsättningen sjönk de aktuella månaderna och vilka fasta kostnader företaget har. Minsta summa är 5 000 kronor och maxbeloppet ligger på 150 miljoner kronor.