Coronapandemin har satt stora spår på arbetsmarknaden med en skenande arbetslöshet och mängder av varsel. Det har fått betydligt fler än vanligt att söka till högskolan.

Enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR, sökte drygt 409 000 behöriga till en högskoleutbildning till höstterminen 2020. Det är nästan 51 500 fler än förra året.

Eftersom antalet utbildningsplatser har ökats i och med pandemin har även antalet antagna ökat rejält, visar ny statistik som presenterats av URH i samband med att det slutgiltiga antagningsbeskedet skickats ut i dag, den 30 juli.

Totalt har 268 494 personer antagits till minst en utbildning, vilket är drygt 21 800 personer, eller 9 procent fler än hösten 2019.

– Att fler antas till en högskoleutbildning är positivt och ett resultat av regeringens satsning på fler utbildningsplatser i coronapandemins spår, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.