Flera ur personalen på ett äldreboende i Västmanland insjuknar i Covid-19. Samtidigt ökar antalet smittade vårdtagare på boendet.

”Det var en del brister i följsamheten gällande användandet av skyddsutrustning”, konstateras det i den tillbudsanmälan som i slutet av april lämnades in till Arbetsmiljöverket.

Arbetet har tidigare berättat om de många tillbudsanmälningar relaterade till corona som strömmat in till Arbetsmiljöverket under året.

I slutet av förra veckan hade totalt 2 730 allvarliga coronarelaterade tillbud anmälts till myndigheten. Den stora majororiteten av fallen, nästan 2 400, rörde vård och omsorg.

Anmälningsströmmen har fortsatt över sommaren men har dock minskat något sedan toppnoteringarna i april och maj då ungefär 200 tillbud anmäldes i veckan. De senaste två veckorna har anmälningarna legat kring 80 fall i veckan.

Tillbud relaterade till coronapandemin

Under året har det också lämnats in 170 begäranden från skyddsombud om ingripande från Arbetsmiljöverket, så kallade 66a-anmälningar relaterade till coronapandemin. Det har också samt lagts totalt 80 skyddsstopp. Också dessa anmälningsformer har minskat något sedan topparna i april och maj.

Skyddsstopp och 66a-anmälningar