Tydligare krav på att byggherrar, arkitekter och projektörer ska ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen.

Det är en av en rad nya skärpningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

– Vi vill att man ska göra rätt från början. Det kan bli väldigt dyrt att ändra en redan byggd arbetsplats, om det alls är möjligt, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler i ett pressmeddelande.

Nya arbetsplatser ska också planeras så att de blir tillgängliga för personer som har en funktionsnedsättning. Det kan handla om bredden på dörrarna och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

– Vi ser också ett ökat behov av god tillgänglighet på arbetsplatserna när vi har allt fler äldre som arbetar, säger Christina Jonsson.

Föreskriften om utformningen av arbetsplatser är inte ny och innehåller sedan tidigare regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet.

Men flera av reglerna har nu förtydligats och skärpts, enligt Arbetsmiljöverket. Bland annat skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som innebär att man behöver vrida, huka eller böja sig ned.

Tidigare fanns ett allmänt råd om att det skulle vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg.

Arbetet avslöjade dock i mars att många sjukhus medvetet bryter mot dessa krav på grund av överbeläggningar. Detta har lett till viten på flera håll i landet.

Nu ska dock samma krav gälla inom all verksamhet, till exempel även vid däckskifte på verkstäder eller lagerarbete.

– Om man behöver vrida, huka eller böja sig och det är för trångt, kan det leda till belastningsskada. Det är viktigt att personalen kan arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt, säger Christina Jonsson.