Kommuner kan medverka i den statliga arbetsmarknadspolitiken genom att vara leverantörer i Arbetsförmedlingens upphandlingar och valfrihetssystem.

Det bedömer utredarna som sedan i november haft i uppdrag att se över möjligheterna. I dag överlämnade de sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

– Men det ska vara frivilligt från kommunernas sida, finnas en faktisk politisk vilja, och så ska det finnas organisatoriska möjligheter, säger den särskilde utredaren Mats Rundström.

Under en pressträff, som anordnades av regeringen, berättade han om hur kommunerna ska ges möjlighet att medverka, både som konkurrenter till privata aktörer och samarbetspartners, till Arbetsförmedlingen.

– Arbetssökande som behöver stöd ska få det oavsett bostadsort. Det är oerhört viktigt att vi har en arbetsmarknadspolitik som fungerar i hela landet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark under pressträffen.

Att utredningen sjösattes beror på den stora reform som planeras av Arbetsförmedlingen då privata aktörer också ska få i uppdrag att hjälpa arbetssökande.

Centerpartiet har varit drivande för en reformering och partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl är nöjd med förslagen i utredningen.

– Det är väldigt bra att utredningen nu slår fast klart och tydligt och rättsligt att kommunerna kan vara aktörer med ersättning från Arbetsförmedlingen i de särskilda lägen när det saknas fristående, privata och idéburna förmedlare, säger han till TT.

Utredningens förslag

  • Det är tillåtet för kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, och lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • Det finns möjligheter för Arbetsförmedlingen att vända sig direkt till en kommun för att få arbetsmarknadspolitiska insatser utförda mot ersättning, till exempel inom ramen för ett samarbete.
  • För att förbättra förutsättningarna för kommunernas medverkan föreslår utredningen bland annat förtydliganden av kommunernas befogenheter på arbetsmarknadsområdet och förslag som ska stärka förutsättningarna för konkurrens på lika villkor mellan kommuner och andra fristående aktörer när kommuner deltar i upphandlingar eller valfrihetssystem.