På 1960-talet tog den internationella solidariteten en allt större plats i debatten, bland annat i första majtalen. Fria fackföreningsinternationalen hade startat en solidaritetsfond.

LO:s propagandachef Folke Allard lovade att cykla de 100 milen mellan Stockholm och Luleå om insamlingen Hjälp över gränserna samlade ihop mer än fem miljoner kronor. 

Det gjorde den. 

”När jag och grabben startade i torsdags var insamlingssumman 6 miljoner. I dag är vi uppe i sex och en kvarts miljon”, säger han efter fem dagars cykling.

Tidningen Nya Samhället träffar honom och sonen Åke nära Gnarp norr om Hudiksvall den 6 juli 1960. Också timmerköraren Fredrik Sandberg fångas på bild när han lägger en slant i bössan. 

”Allt fler och fler blir de problem, som inte kan nationellt avgränsas”, står det i den påkostade 30-sidiga broschyren från 1962, LO – Hjälp över gränserna, för internationell solidaritet, som också ställer frågan: ”Varför behöver de fattiga länderna hjälp?” 

”Vi har alltså kommit in i ett läge, där förståelsen för intressesammanhangen utanför våra egna gränser leder fram till internationell solidaritet”, blir en av slutsatserna.

Vi blir också påminda om att de europeiska fackliga organisationerna samlade in tre miljoner kronor till LO under svenska storstrejken 1909, för att lindra nöden bland de strejkande. 

Genom den internationella solidaritetsfonden har det svenska fackföreningsfolket dittills bland annat hjälpt offren för polska Poznanupproret, flyktingar från Ungern och strejkande arbetare i Colombia, Newfoundland, Bahamaöarna, Argentina, Japan och Indien. Och bidragit till rehabilitering av flyktingarna i stora yrkesskolor i Österrike.

1959 hade LO och TCO haft ett uppstartsmöte för insamlingen. Enligt LO:s dåvarande ordförande Arne Geijers och hans norska kollega Kondrad Nordahls uppgifter till Nya Samhället ska en del av de insamlade pengarna gå till en facklig skola i Uganda. 

”Den här insamlingen har gått mycket fint”, säger cyklisten Folke Allard. 

Själva har han och sonen samlat 600 kronor i de två bössorna som sitter fastbundna på cyklarna. 

Fotnot: Fria fackföreningsinternationalen upplöstes 2006 och bildade med Arbetarnas världsfederation i stället Internationella fackliga samorganisationen.

100 år av svenska jobb

Följ med Arbetet genom hundra år av svenskt arbetsliv. Genom fotografier från de olika årtiondena berättar vi historien om ett Sverige i utveckling: från barnarbete till högteknologi, från klasskamp till klimatkamp, eller för att ta det kanske mest aktuella exemplet – från spanska sjukan till covid-19.

Se fler bilder i Arbetets serie på 100 år av svenska jobb som publiceras under ett par veckor.