The deal of the century. Århundradets uppgörelse. Så presenteras Donald Trumps fredsplan som slutligen ska lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Till och med Trumps främsta kritiker hyllar honom för hans vision om fred i Mellanöstern. 

Men vad betyder egentligen denna uppgörelse?

Den sägs vara en plan för fred som förhandlats fram mellan Israel och USA. Det är ett stort och komplext avtal, men i grunden är det en plan för att befästa det apartheidliknande tillståndet som Israel-regimen påtvingat det palestinska folket. 

Avtalet fråntar Palestina rätten till sin egen huvudstad, då Israel ges odelad rätt till Jerusalem. De fem miljoner palestinier som i dag är på flykt från sitt land fråntas dessutom rätten att någonsin återvända hem.

I stället ska de skickas till kvarvarande palestinskt territorium eller till närliggande arabstater. 

Israel har sedan statens grundande år 1948 ockuperat ett allt större landområde i Palestina. Detta har bland annat varit möjligt genom en aktiv bosättarpolitik där palestinier fördrivits från sina hem till förmån för statligt sponsrade israeliska bosättare. 

Det palestinska område som utsatts för denna typ av politik de senaste åren är Västbanken. 

Vi kommer att utmana ockupationens försvarare och deras lögner var vi än ser dem. Vi kommer att delta i den ekonomiska och politiska bojkotten av Israel

Alma Lindén

I det som kallas århundradets uppgörelse legitimeras bosättningar som en faktisk del av staten Israels rättmätiga territorium. 30 procent av Israels illegala bosättningar godkänns som israelisk mark. 

Detta bryter mot internationell lag och är bara ytterligare ett exempel på hur uppgörelsen strider mot allt vad folkrätt heter. Därtill innebär förslaget att Israel ges fri lejd att fortsätta driva sin bosättarpolitik även på de kvarvarande delarna av Västbanken, via svepskäl om säkerhetsrisker.

Uppgörelsen innebär vidare att det territorium som Palestina får behålla styckas upp i bitar där införsel av grundläggande livsförnödenheter kommer att ligga helt under israelisk kontroll.

Uppdelningen av det kvarvarande området innebär att broar, vägar, el- och vattenförbindelser när som helst kan spärras av. 

Det är förkastligt att ett avtal förhandlas fram mellan Israel och USA för uppstyckningen av Palestina. Att palestinier inte ens fått delta borde skicka omvärlden signaler om hur långt från en legitim fredsprocess detta är. 

Ung Vänster Skåne fördömer Israels och USA:s uppgörelse. Vi kommer att protestera mot varje attack och varje övergrepp från den israeliska staten.

Vi kommer att utmana ockupationens försvarare och deras lögner var vi än ser dem. Vi kommer att delta i den ekonomiska och politiska bojkotten av Israel. 

Vi står i solidaritet med det palestinska folket – för ett fritt Palestina!