Antalet dödsolyckor på jobbet de två första kvartalen är med god marginal det lägsta någonsin.

Hittills i år har elva personer mist livet på jobbet. Det är mer än en halvering jämfört med 2019 då 28 personer omkom under samma period.

I Arbetsmiljöverkets statistik utelämnas utländsk arbetskraft som är anställda av utländska företag, men som har omkommit i Sverige.

Så enligt deras siffror är det tio personer som dött på jobbet under det första halvåret.

– Det är fortfarande tio för mycket, det ska vi komma ihåg. Sedan är det bra att siffrorna går neråt, men det är fortfarande så att arbetet måste fortsätta hela tiden, så det inte är någon som varken skadas, blir sjuk eller dör på jobbet, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Antal dödsolyckor det första halvåret 2008-2020

En viss covideffekt kan ligga bakom, med mer hemarbete och färre arbetade timmar för arbetskraften. 

– Det är klart att corona haft påverkan, men minskningen började redan i januari. Samtidigt har vi bara kommit halvvägs. Rätt vad det är snurrar hjulen igen, eller att en större arbetsolycka inträffar med flera dödsfall, konstaterar Kjell Blom, utredare på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet.

I januari och februari i år skedde tre arbetsolyckor med dödlig utgång. Samma siffra 2019 var 19, vilket förvisso var en ovanligt mörk början på ett år.

Året innan det, 2018, var det sex personer som omkom årets två första månader.

Även Håkan Olsson pekar på att coronapandemin är en bidragande orsak till årets låga siffra.

– Det har varit en lägre aktivitet ute på vissa arbetsplatser. Men vi ser ju att sex av de tio som har omkommit är på bygg, och bygg har fortfarande rullat på.

Han tror även att det arbete som påbörjades förra året, där fack, arbetsgivare, branschföreträdare och myndigheter gemensamt arbetar för att få ner dödsolyckorna, har haft effekt.

– Det har varit mycket fokus på dödsolyckor nu. I de branscher där det finns en ökad risk har man aktivt arbetat med det. Förhoppningsvis har det också påverkat det här. 

Men det är alldeles för tidigt att slå sig för bröstet och luta sig tillbaka, menar Håkan Olsson.

– Vi vet ju att det kan fluktuera mycket över tid. Just nu är det ganska få dödsolyckor och nu gäller det verkligen att hålla i och jobba för att siffrorna ska gå ner ännu mer. I slutläget vill vi se en nolla i den kolumnen, säger Håkan Olsson.

Lista: Dödsolyckor 2020