Vidden av coronapandemin har inte undgått någon vid det här laget.

Både den omedelbara förändringen i våra liv viruset inneburit, men även de långtgående konsekvenserna för svensk och global ekonomi när arbetare och konsumenter måste stanna hemma en längre period.

Leveranskedjor som bryts, affärer som inte blir av och långsiktiga planer som ställs in har inneburit det snabbaste tappet i tillväxt vi någonsin skådat.

Bostadsmarknaden har inte undgått krisen. En marknad som i teorin borde vara långsiktig och stabil med tanke på att husen som byggs ska stå där i 100 år, har skakats om och vi ser kraftiga prisfall på olika håll i landet.

Redan nu ser vi tecken på privata byggbolag som ställer in sina byggplaner när marknaden ser ut att bli svag en lång tid framöver.

I stället för att sänka sina vinstmarginaler sänks byggtakten. Det är helt i enlighet med hur privata företag kan förväntas agera, företagens mål är att gå med vinst.

För vårt samhälle vore det däremot katastrofalt ifall vi tillåter en temporär svacka i ekonomin på grund av ett virus sätta bygget av framtidens Sverige på paus.

Vi kan möta bostadsbristen, tackla klimatförändringarna och minska arbetslösheten genom att bygga de nya bostäderna med höga energikrav och med ny grön infrastruktur som binder ihop stadsdelar och bostadsområden

SSU, Unga Byggare och Unga Målare

Bostadsbristen är redan omfattande i Sverige. Enligt Sveriges förenade studentkårer kan enbart fyra av trettiotvå högskolekommuner erbjuda bostad inom en månad. Nio av dem kan inte ens erbjuda bostad inom en termin.

Snittåldern för när unga får sitt egna förstahandskontrakt kryper allt närmare trettio. Bristen på bostäder anpassade för äldre, exempelvis seniorboenden, är omfattande. 

Det är inte enbart en fråga om att öka takten på bostadsbyggandet, vi måste även bygga bostäder som studenter, arbetare och äldre har råd med.

I Stockholm har inte längre en person med medianinkomst råd att efterfråga nyproducerade hyresrätter. Sedan flera år tillbaka har inte medianlöntagaren heller råd att låna för att köpa centrala lägenheter i flera större städer.

Sverige riskerar att få en kraftigt förvärrad trångboddhet, en hel generation som inte kan ta sig in på arbetsmarknaden och som inte heller kan flytta dit utbildningar finns.

Bristen på bostäder kommer fortsätta hålla uppe priserna i attraktiva bostadsområden och kraftigt förvärra segregationen. En giftcocktail för ett samhälle som vill hålla ihop.

Unga arbetare och studenter förtjänar bättre, de måste kunna förvänta sig mer av samhället!

Nu när de privata aktörerna inte kan tillfredsställa det behov vi har av bostäder måste staten använda sina finansiella muskler för att hålla uppe bostadsproduktionen.

Räntorna är låga för staten, kostnaderna för att bygga minskar när konjunkturen vänt neråt och det finns gott om befintliga byggplaner som kan genomföras med mindre förändringar.

Gör vi inget, om vi i stället hoppas att marknaden ska lösa problemet, har vi många år av arbetslöshetskris, segregationskris, bostadskris och klimatkris att se fram emot.

Självklart ska vi passa på att slå två, ja till och med tre, flugor i en smäll nu när vi ska hantera denna kris.

Vi kan möta bostadsbristen, tackla klimatförändringarna och minska arbetslösheten genom att bygga de nya bostäderna med höga energikrav och med ny grön infrastruktur som binder ihop stadsdelar och bostadsområden.

På så vis står Sverige starkt rustat inför framtiden och vi kan gå stärkta ur denna kris.