I och med coronakrisen har dubbelt så många skrivit in sig på Arbetsförmedlingen under våren, jämfört med samma period förra året.

Den som tar första kontakten med en arbetssökande jobbar på vad myndigheten kallar för PDM, personligt distansmöte. Där jobbar närmare tusen personer, men nu räcker det inte.  

I omgångar har därför arbetsförmedlare som egentligen har helt andra arbetsuppgifter fått rycka in.

Första omgången handlade det om dryga hundra anställda. Och nu i mitten av juni blir det ytterligare sexhundra. Totalt över sjuhundra arbetsförmedlare. 

– Vet folk att man gör den här prioriteringen? Att det är viktigare att hjälpa en frisör som blev arbetslös för två veckor sedan än en person med depression som eventuellt dukar under? Det är en god ambition att förhindra nya från att bli långtidsarbetslösa men till vilket pris, frågar sig en av arbetsförmedlarna som ska byta uppgifter och som vill vara anonym.

Hon är så kallad Sius-konsulent, som ska stötta och anpassa jobb till funktionsnedsatta som har svårt att hitta jobb på den vanliga marknaden.

Av dem som nu lånas ut till PDM, jobbar många med just funktionsnedsatta människor. Totalt finns närmare 900 Sius-konsulenter, och dryga 300 rycker nu in i PDM.

Enligt Åsa Johansson, fackförbundet ST:s ordförande inom Arbetsförmedlingen, handlar det om de två mest utsatta delarna inom myndigheten som nu ska stötta upp varandra.

Dels kundtjänst, PDM, som är underbemannad från början. Dels de lokala kontoren där myndigheten redan skurit ner rejält det senaste året. 

– En redan pressad del ska stötta en annan redan pressad del. Dels har personal på PDM varit pressade för att de inte haft den bemanning man borde haft från början. Dels medarbetare som flyttar över, som har en oro att vi skjuter problem på lokalkontoren framför oss. 

Samtidigt grundar sig det mesta i att Arbetsförmedlingen inte har pengar, menar Åsa Johansson.

– Det är konsekvensen av den lagda budgeten. Och ingen kunde ju se att arbetslösheten skulle stiga så på en månad eller två. Kalkylerna var ju en avplanande, men med fortsatt god konjunktur.

Däremot anser hon att myndigheten skulle kunna ha prioriterat annorlunda. I dag finns delar som digital utveckling, innovation, it-hantering och som ”mår ganska bra”

– Klart myndigheten skulle kunna ha pausat vissa projekt där. Men det skulle ändå ha behövts frigöras resurser och just nu har vi inte resurser för de som behöver mer. Just nu prioriterar vi akuta ärenden.

Sius-konsulenten som snart ska byta arbetsuppgifter säger att hon, och hennes kolleger, nu tar emot samtal från oroliga deltagare och anhöriga.

– Varför mobiliserar man så många för att i princip sätta folk i kö? Samtidigt som vi släpper människor som inte kan göra sig hörda på arbetsmarknaden i egen regi. Som under resans gång faktiskt kan gå under för att det inte finns något stöd överhuvudtaget.

Arbetsförmedlingen: ”Vi ska klara både grupperna”

Efter cirka en vecka kommenterar Arbetsförmedlingen den tillfälliga omorganisationen. Maria Kindahl, biträdande verksamhetschef på myndigheten, säger att de 600 arbetsförmedlare som nu byter uppgifter med största sannolikhet kommer att göra det i tre månader, sen är det slut.

Medan de 113 som började tidigare har gjort det i tre månader, och nu får fortsätta i tre månader till.

– Vi tror att det är den tiden vi behöver stärka upp förmågan att ta emot nyinskrivna kunder just nu. Men det är ett jätteosäkert läge. Och vi har haft för liten kapacitet, så för att undvika långa kötider och säkra att arbetssökande får sin ersättning, måste vi göra det här.

Enligt Maria Kindahl, biträdande verksamhetschef på Arbetsförmedlingen, är ändå 63 procent av Sius-konsulenterna kvar i sina uppdrag.

Hon anser också att många Sius-konsulenter inte kunnat möta sina kunder, eller att arbetsgivare haft svårt att ta emot arbetssökande i och med coronaläget.

– Det är en tydlig signal att vi ska klara båda grupperna. Men så snabbt som möjligt ska vi bemanna upp Sius-insatserna igen. 

Fotnot: Sius står för särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd.

Fakta

Antal nyinskrivna mars-maj 2020: 168 666

Antal nyinskrivina mars-maj 2019: 85 356