Efter ett skyddsombudsstopp på vård- och omsorgsboendet Serafen i Stockholm i april förbjöd Arbetsmiljöverket ”patientnära arbete” där med covid-19-sjuka, om det inte fanns såväl munskydd som visir.

Arbetsgivaren Stockholms stad överklagade beslutet, och förvaltningsrätten upphävde det för att ”patientnära arbete” var för luddigt.

Arbetsmiljöverket gick då vidare till kammarrätten som inte vill pröva ärendet. Nu vänder sig myndigheten till Högsta förvaltningsdomstolen för att få saken prövad.

Man påpekar dock att Arbetsmiljöverket ser till varje skyddsombudsstopp för sig, utifrån förhållanden på just den arbetsplatsen. Men skriver också att vid liknande förhållanden ska samma krav på skydd gälla.