”Släng allmän visstid, deltidsträsket och las-utredningen på skräphögen” var Susanna Gideonssons uppmaning till politikerna när hon i dag tillträdde posten som LO:s ordförande.

I sitt linjetal inför den digitala kongressen manande hon till facklig enighet och fortsatt arbete. Samtidigt slog hon ett slag för ”det starka samhällets revansch” och ställde krav på regeringen bland annat för att motverka arbetslösheten.  

– Vi kräver fullt fokus och aktiva åtgärder för att nå full sysselsättning, sade hon och tillade: 

– Vi kräver också en stärkt a-kassa och en sjukförsäkring värd namnet.  

Hon konstaterade att den tillfälligt höjda a-kassan i coronakrisen är ett bra första steg, men att förändringen måste bli permanent. Den tillfälligt förbättrade a-kassan ska ses som ett  golv för fortsatta förbättringar i framtiden. 

– Sveriges ersättning vid arbetslöshet är idag sämre än EU-genomsnittet. Så kan vi inte ha det.

– A-kassan måste stärkas ytterligare. Det handlar om trygghet för vanligt folk, men också om sunt samhällsekonomiskt förnuft.

Även välfärden måste stärkas, och det måste ske med ökade resurser, förklarade Susanna Gideonsson, och slog ett slag för ökade skatter på kapitalinkomster.

I sitt tal betonade hon att välfärden aldrig får ses som en belastning utan att den är en rättighet och att välfärden snarare är en investering än en utgift.

För att nå en stark välfärd behövs också trygga anställda. Susanna Gideonsson lyfte de visstidsanställdas otrygghet och LO:s krav på att slopa de allmänna visstidsanställningarna.  

Hon tog också tydlig ställning mot las-utredningen som regeringen lagt fram. Hon liknade las vid en schweizerost som skulle rivas till småsmulor om förslaget blir verklighet. 

– Därför ska vi aldrig låta förslaget bli verklighet. LO kommer inte acceptera att någon regering försämrar anställningstryggheten, sade hon.

Hon påminde samtidigt om att det politiska läget, där den socialdemokratiskt ledda regeringen är beroende av samarbetspartierna i januariavtalet för att kunna regera. 

Det kräver svåra kompromisser, förklarade hon. Även om LO också såg samarbetet som det bästa alternativet finns det en gräns.

– Det får inte leda till att en socialdemokratiskt ledd regering försämrar anställningstryggheten. Där säger vi stopp.

På den efterföljande presskonferensen fick hon frågan vad ett sådant stopp skulle innebära.

– Vi tänker inte tolerera det, men exakt vad vi ska göra är för tidigt att säga.

Susanna Gideonsson lyfte också klimatfrågan i sitt tal och konstaterade att det krävs stora investeringar i Sverige i grön forskning och infrastruktur samt i fossilfri produktion och industri om Sverige ska kunna ta sitt ansvar i den omställning som behövs.

Hon menade att klimatkrisen också är en fråga om jämlikhet, och att de fattiga drabbas hårdast. 

– Sverige ska och måste bidra till att Parisavtalet nås. Om vi inte lyckas drabbas arbetare både i Sverige och resten av världen. 

Hon manade också fackförbunden att hålla ihop, ta ansvar och kämpa vidare för de förändringar som LO anser behövs på arbetsmarknaden i höstens avtalsförhandlingar, och även i samhället i stort.

– För om inte du och jag gör det – vem ska göra det då? sade hon som ett tema genom hela talet. 

När de fyra ny- och omvalda i LO-ledningen mötte pressen efter kongressen lyfte alla de utmaningar fackföreningsrörelsen står inför.

Där ville Susanna Gideonsson tona ner konflikterna inom LO, om bland annat avtalsrörelsen och lasförhandlingarna, som kommit i dagen det senaste året.

– Senare året, senaste tio, femton, tjugo åren. Det har alltid funnits olika åsikter, skillanden är att det skett offentligt den här gången.

Förste vice ordförande, Therese Guovelin, pratade om a-kassan och den utredning som presenteras i morgon. Hon har ännu inte tagit del av den, men utredningsdirektiven skrämmer henne.

– Att det ska ske en snabb avtrappning, enligt devisen hungriga vargar jagar bäst, och att den ska baseras på inkomst, inte arbetad tid. Det gör att det för många deltidsarbetande, framför allt kvinnor kommer ta ännu längre tid att kvalificera sig.

Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson lyfte lasförhandlingarna som nu fått slagsida genom det utredningsförslag som tidigare presenterats.

– Nu är det som att arbetsgivarna redan leder med tio-noll. De kan alltid luta sig tillbaka på lagförslaget. Så nu måste vi se till att det aldrig blir verklighet.