Har lagen om offentlig upphandling (LOU) spelat ut sin roll? På nyheterna hör jag om företag som erbjuder skyddsutrustning till vården mot förskottsbetalning och jag läser att upphandlad utrustning som behövs i coronakrisen nu blivit hela 900 procent dyrare än vanligt.

Skyddsutrustning är nödvändig för vårdpersonalen. När jag får veta att upphandlingsreglerna hindrar inköp av skyddsutrustning blir jag upprörd. Varför stoppa konstruktiva lösningar från innovatörer på högskolor, företag och organisationer?

LOU lutar sig mot EU-lagstiftning som är införlivad i svensk lag. Men vi bör ifråga-sätta lagen när beställd utrustning inte levereras utan stoppas vid gränsen. 

Det är tur att vi har en regering som reagerat och agerat så att utrustningen kommit fram.

I kristider behövs en krislagstiftning. LOU är inte tillämpbar nu när många företag ställer om för att kunna tillverka skyddsutrustning i stället för annan produktion.

De har inte varit med i en offentlig upphandling men vill hjälpa till och samtidigt rädda sina bolag från konkurs. 

Vi behöver våga gå andra vägar, speciellt i kristider. Det handlar om att ge förutsättningar för dem som arbetar i sjukvården, på äldreboenden och i hemtjänsten att ha en trygg arbetsmiljö

Chatarina Holmberg

Dessa företag måste få möjlighet att sälja sina produkter. På så vis säkrar vi skyddsutrustning när gränserna stängs.

Vi behöver våga gå andra vägar, speciellt i kristider. Det handlar om att ge förutsättningar för dem som arbetar i sjukvården, på äldreboenden och i hemtjänsten att ha en trygg arbetsmiljö. 

Tryggheten är viktig både i freds- och i kristid. 

Av den anledningen hoppas jag att vi kan se konstruktiva lösningar, att våra politiker vågar vara modiga och ta de beslut som behövs, även de obekväma.  

Nu behöver vi gemensamt fundera på vad vi kan bistå med och då får inte LOU bli ett hinder.