Mannen, som är medlem i IF Metall, träffades i huvudet och på axeln av en 50 kilo tung slaggsten på jobbet. Slaget gjorde honom medvetslös och han blev därefter sjukskriven.

Han kom tillbaka till arbetet, efter rehabilitering, men med bestående nedsatt arbetsförmåga.

Han hade drabbats av kognitiva svårigheter i form av hjärntrötthet vilket ledde till mindre mental uthållighet. Det kan till exempel innebära onormal trötthet, minnesproblem, svårigheter att göra flera saker samtidig eller att lära sig nya saker.  

När mannen sökte livränta fick han avslag. Försäkringskassan ansåg att problemen berodde på att han hade en begynnande MS-sjukdom, trots att han inte haft någon nedsatt arbetsförmåga före olyckstillfället.

– Man kan ju fråga sig vad sannolikheten är att en underliggande sjukdom ska börja ge besvär exakt i samma stund som en olycka inträffar, säger Styrmir Olafsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit fallet. 

Mannens neurolog intygade att besvären inte hängde samman med MS-sjukdomen. Experter på AFA Försäkring ansåg också att det fanns ett samband med olyckan och till sist ändrade Försäkringskassan sin bedömning. 

Men det skedde först när ärendet överklagats till förvaltningsrätten som också slog fast att mannen hade rätt till ersättning. 

– I det här fallet löste det sig, men mannen fick vänta onödigt länge på ersättning.

Att människor som inte är fullt friska från början har svårare att få ersättning för en arbetsskada är vanligt. 

– Det är en klassisk invändning från Försäkringskassan att det finns andra besvär som skulle kunna orsaka nedsättningen, säger Styrmir Olafsson.

De kanske vanligaste fallen gäller personer som drabbas av ryggproblem efter lång tid av belastning i jobbet, eller efter arbetsolyckor.

Eftersom många får ryggbesvär med stigande ålder anser Försäkringskassan ofta att besvären snarare beror på åldersförändringar än på en arbetsskada.

Många får då avslag när det söker arbetsskadeersättning eftersom det ska finnas övervägande skäl för att den nedsatta arbetsförmågan orsakats av arbetet.

Det kan också spela stor roll hur ryggsmärtan definieras i sjukintygen.

Enligt Styrmir Olafsson finns det en uppfattning hos Försäkringskassan att ryggsjukdomar inte är arbetsrelaterade medan ryggbesvär kan vara det.

– Ofta hamnar vi i rent ordvrängeri om något är en sjukdom eller ett besvär, säger Styrmir Olafsson. 

Trots det tycker Styrmir Olafsson att man självklart ska söka ersättning om man råkar ut för en arbetsskada. Man har rätt att få ersättning även om man har andra besvär eller sjukdomar från början.

Det enda som ska spela roll är om arbetsnedsättningen beror på något som skett i jobbet eller inte.

– Man går in försäkringen i befintligt skick, med den arbetsförmåga man har, oavsett om man har en sjukdom eller inte. Om den arbetsförmågan blir nedsatt och det beror på en arbetsolycka eller något annat i jobbet så ska man få ersättning.