Medlemmarna i LO-kollektivet arbetar i frontlinjen under den pågående Coronakrisen utan att ducka.

Dygnet runt arbetar de proffsiga välfärdsarbetarna för att landet ska fortsätta fungera.

Å ena sidan får de applåder från balkonger och hyllningar i media och olika sociala kanaler. Å andra sidan möts de av glåpord, negativa kommentarer och ifrågasättande från personer de möter.

Detta är inte okej – vi blir både arga och ledsna när vi får höra det. För oss är det ofattbart att någon kan nedlåta sig till att kasta glåpord på välfärdsarbetarna.

Proffsen i välfärden, gör ett fantastiskt arbete varje dag, varje natt, året om, både innan, under och efter krisen. Utan proffsen i välfärden fungerar inte Sverige.

De behöver vårt stöd, inte negativa kommentarer. De behöver våra hyllningar men framför allt behöver de rätt förutsättningar för att fortsätta göra sitt proffsiga arbete. 

Kommunal har länge påtalat att ökade resurser behövs i välfärden och då främst inom äldreomsorgen. Behovet visar sig extra tydligt i den kris vi befinner oss i.

Nu går vi in i sommarmånaderna och alla längtar efter semester och vila, så gör även de som kämpar i välfärden. För att ge alla dem rätt förutsättningar måste var och en av oss fortsätta hålla i och hålla ut

Kommunal Sydost och Sydväst samt LO-distriktet Småland och Blekinge.

En slimmad ansträngd bemanning blir hårt utsatt när kraven ökar utan att rätt resurser ges. De satsningar som nu gjorts på välfärdens områden är välkommet, men det är inte tillräckligt. 

Kampen i frontlinjen gäller även skyddsutrustning. Fortfarande pågår diskussioner på en mängd arbetsplatser om när och hur skyddsutrustning ska användas, och om det finns tillräckligt med utrustning.

Här gör alla skyddsombud och medlemmar ett jättearbete tillsammans med sina närmsta chefer. 

Nu går vi in i sommarmånaderna och alla längtar efter semester och vila, så gör även de som kämpar i välfärden. För att ge alla dem rätt förutsättningar måste var och en av oss fortsätta hålla i och hålla ut.

Vi måste alla var och en ta vårt ansvar. Vi måste fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga resor och sociala sammanhang.

Vårt ansvar är att hjälpas åt, att ta hand om varandra. Det är tillsammans vi gör skillnad, det är tillsammans vi fortsätter det proffsiga arbetet i välfärden varje dag, dygnet runt, året om.

Medlemmarna i välfärden behöver sin återhämtning ännu mer denna sommar än tidigare år. 

Så sluta med glåpord och negativa kommentarer och fortsätt att stötta och hylla välfärdsarbetarna.

Fortsätt hålla i och hålla ut. Håll avstånd, och tillämpa social distansering. Det är så du stöttar välfärdsarbetarna i frontlinjen på bästa sätt.