439 200 människor var i slutet av maj inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med samma period förra året. Det handlar om närmare 110 000 fler individer.

De som drabbas är tillfälligt anställda, nya på arbetsmarknaden och människor utan arbetslivserfarenhet. Och de klassiska ingångsjobben har påverkats hårt av coronakrisen, som hotell, restaurang och handel.

Bland unga mellan 18 och 24 år ökade arbetslösheten med 3,9 procentenheter till 11,4 procent. Eller cirka 60 200 människor. Vilket är närmare 21 000 fler än förra året.

Även varslen fortsätter öka. Under maj månad i år varslades närmare 8 600 personer, vilket kan jämföras med närmare 4 900 under samma period förra året.

Det här visar Arbetsförmedlings månadsstatistik, som kom i dag torsdagen den 11 juni.