De flesta vill känna att de utvecklas och lära sig nya saker på jobbet. Ett sätt att nå dit kan vara att inte stanna för länge på samma arbetsplats. 

Personer som har bytt jobb minst två gånger under en tioårsperiod tycker att de lär sig mer på jobbet än de som stannat kvar på samma jobb länge. Den slutsatsen drar Johan Westerman, nybliven doktor i sociologi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet.

Att man lär sig nya arbetsuppgifter och praktiska saker av kollegor när man byter jobb, kan tyckas självklart. Men i sin avhandling, som bygger på fleraolika enkäter, visar Johan Westerman att även det långsiktiga lärandet, som uppstår av att man utmanas och får nya typer av uppdrag, främjas av jobbyte. Det är mer överraskande. 

– Inför studien trodde jag att det skulle finnas ett starkt samband mellan att bygga upp en långvarig relation till arbetsgivaren och att få svårare och mer avancerade uppgifter, men så var det inte.

Sambandet mellan att byta jobb och lära sig mer är lika starkt oavsett om det handlar om enklare eller mer kvalificerade jobb. Den enda grupp som verkligen sticker ut i studien är äldre arbetskraft.

– För de som är lite längre fram i karriären är sambandet ännu starkare. Det verkar vara viktigare att byta jobb för att fortsätta att utvecklas när man blivit lite äldre.

Att ha en vana att byta jobb kan också vara en fördel på en arbetsmarknad där allt fler förväntas byta jobb fler gånger under sitt arbetsliv. Vikten av omställning är också i fokus nu med anledning av coronakrisen.  

– De som har lätt att lära sig och är vana att byta jobb kan bli vinnare på framtidens arbetsmarknad, säger Johan Westerman.

Även om det verkar positivt för lärandet och utvecklingen att byta jobb regelbundet vill inte Johan Westman inte uppmuntra alla att söka nya jobb efter fem års anställning.  

– Vi är olika som personer som fungerar olika, och det är mycket mer man måste väga samman när man tar det beslutet. Det handlar också om anställningstrygghet och vilken situation man befinner sig i, säger han.