Socialdemokraterna går kraftigt framåt i SCB:s stora partisympatiundersökning. Regeringspartiet ökar med hela 8,7 procent medan Sverigedemokraterna minskar med 5,6 procent.

Eftersom SCB-undersökningarna är flerdubbelt större än de många övriga undersökningar som publiceras i olika tidningar finns all anledning att uppmärksamma de snudd på historiskt snabba förändringarna bland de svenska väljarna.

Vi måste vänta några dagar på SCB:s mer noggranna publicering för att se hur LO-anslutnas röster fördelar sig.

Men redan nu kan vi se att Socialdemokraterna främst har tagit sina röster från Sverigedemokraterna och gruppen osäkra, konstaterar Regina Vilkénas, statistiker på SCB. 

Det är därmed rimlig att anta att det är just LO-anslutna som tagit klivet tillbaka till Socialdemokratin från SD.

Det här är viktigt för Socialdemokraterna. Och om partiet vill vara kvar på sin nu höga nivå och helst öka ännu mer måste de stå upp för de arbetare och LO-medlemmar de varit på väg att förlora.

SCB-siffrorna visar att de rödgröna partierna nu tillsammans har 46,0 procent.

Socialdemokraterna är faktiskt bara tiondelar från att vara dubbelt så stora som Sverigedemokraterna.

Vidare befinner sig Liberalerna under riksdagsspärren med 3,3 procent medan Miljöpartiet befinner sig strax ovanför med 4,1 procent.

Gruppen osäkra och övriga partier får 1,1 procent.

Och det här ger sammantaget en mycket intressant öppning:

Det behövs inte längre några större förändringar för att de rödgröna åter ska kunna nå majoritet i Sveriges Riksdag.

Det skulle i så fall vara första gången sedan valförlusten 2006 som vi har en rödgrön riksdagsmajoritet. Ju längre tid som går desto tydligare blir det också hur viktigt det är med en rödgrön majoritet för att nå realpolitiska framsteg.

I dag borde stora delar av Socialdemokraternas partistyrelse ha insett att det i längden är ohållbart att förlita sig på Centern i riksdagsomröstningar. Därtill är Centerns arbetarfientliga krav för stora.

Låt januariöverenskommelsen bli en historisk parentes. Sök i stället väljarnas stöd för en rödgrön majoritet.

Det är, ser vi nu, fullt möjligt.