Efter flera decennier av ökad demokratisering i världen ser vi nu hur demokratin är på tillbakagång. Aldrig tidigare i historien har lika många människor, cirka 70 miljoner, befunnit sig flykt. Den globala uppvärmningen hotar hela vår värld, så som vi känner den. 

På hemmaplan krymper antalet människor som ännu minns ett Sverige där klassklyftorna minskade. Misstron mellan grupper växer och högerextrema krafter vinner terräng.

I denna tid måste socialdemokratin vara en progressiv politisk kraft för fred, frihet och jämlikhet – på hemmaplan och i världen. 

Vi ska vara den rörelse som människor i alla lägen kan lita till för att minska de ekonomiska klyftor som ännu hindrar människor från att förverkliga sina drömmar. Vi ska vara det parti som stöttar demokratirörelser världen över, tar fighten för en ambitiös biståndspolitik och står upp för en solidarisk migrationspolitik. 

Vi ska alltid ställa planetens överlevnad före bolagens kortsiktiga vinster, och alltid stå upp för den radikala idén om alla människors lika och okränkbara värde. 

Vi försvarar människors rätt att få leva som och med vem de vill och vi ska vara hatets och antidemokraternas starkaste motståndare.

STS och socialdemokratin har en ljus framtid om vi höjer blicken och antar utmaningen att rädda klimatet och riva ner politiska, sociala och ekonomiska barriärer mellan människor

Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth

Socialdemokrater för tro och solidaritets, STS, roll är att vara socialdemokratins välbehövda självförtroende, att ständigt vara en ideologisk kompass som påminner om att val inte kan vinnas genom att följa opinionen, utan genom att bilda opinion för våra tidlösa värderingar och långsiktiga visioner.

Vi har som troende socialdemokrater en värdegrund där vi hämtar kraft och trygghet att stå upp också när det blåser.

Vi kan bara uppfylla vårt uppdrag med trovärdighet om vi är många. STS har, liksom Socialdemokratin i stort, en åldrande medlemskår. 

Samtidigt vet vi att många människor som delar socialdemokratins värderingar väljer att inte organisera sig partipolitiskt. 

Vi antar utmaningen att återvinna människors tilltro till att det är genom politiken som man kan förändra samhället.

Stefan Löfven uttryckte det med orden: “Axla ditt ansvar. Välj vad du ska göra med din stund på jorden. Jag hoppas att du blir en av oss som kan se kommande generationer i ögonen och säga: Jag var med.”  

Vi är hedrade över valberedningens förslag och vill med denna text teckna vår syn på Tro och solidaritet som politisk kraft, och våra visioner för politiken.

STS och socialdemokratin har en ljus framtid om vi höjer blicken och antar utmaningen att rädda klimatet och riva ner politiska, sociala och ekonomiska barriärer mellan människor.  

Som Evert Svensson, 94, tidigare ordförande för det som i dag är STS, brukar säga: “Det mesta är ännu ogjort.”