Övertid är vanligare i de tryggare grupperna på arbetsmarknaden. Det är vanligare bland män, de med eftergymnasial utbildning, de som har fasta jobb på heltid och är födda i Sverige. 

Det visar SCB:s undersökning om övertid. Myndigheten har tittat på ämnet under åren 2005 till 2019.

I snitt arbetade 700 000 personer övertid varje år under den perioden. Förra året handlade det om var femte anställd.

En större andel är män. De jobbar också fler övertidstimmar än kvinnor. Men trenden är att timmarna minskar för männen, medan kvinnor ligger kvar på liknande nivåer.

Sett över tidsperioden 2005-2019 fick 15 procent av de anställda betalt för övertiden medan ungefär 5 procent arbetade utan ersättning.

Den vanligaste branschen för övertid med ersättning var under förra året transport. De som jobbar inom ”information och kommunikation” jobbade minst övertid med ersättning.

Däremot hamnar den gruppen i topp när det gäller mest övertid utan att få betalt. Och där hamnar de som jobbar inom transport i botten, få jobbar alltså övertid utan ersättning där.

Och sett till yrkesgrupper hamnade ”chefsyrken” i topp när det gäller övertid, och där var obetald övertid vanligast.

Undersökningen i sin helhet.