8,7 procentenheter, så mycket ökar Socialdemokraterna sitt stöd i Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning för maj 2020 jämfört med november 2019.

Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med november 2019 och riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna backar mest i SCB:s mätning, hela 5,6 procentenheter, vilket är en statistiskt säkerställd förändring.

Partiet är nu i stort sett tillbaka på sitt valresultat på 17,5. Partiet tappar både till M och S.

Samtliga partier tappar väljare till Socialdemokraterna. Även från gruppen ”vet ej” får S ökat stöd med 2,6 procent.

Partisympatiundersökning genomfördes mellan den 29 april och 27 maj med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 208 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svaren har samlats in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.

Det totala bortfallet var 46,9 procent.

SCB:s partisympatiundersökning maj 2020