Stigande arbetslöshet och en osäker arbetsmarknad gör att Myndigheten för yrkeshögskolan spår rekordmånga sökande i år.

– Det handlar om människor i behov av kompetensutveckling och omställning eller som helt enkelt bara tar chansen att byta karriär, säger Johan Lindahl som är pressansvarig.

Antalet restplatser uppdateras dagligen och just nu finns drygt 180 utbildningsplatser kvar att söka runt om i landet. Många av dessa hittas inom området teknik och tillverkning, såsom automationsingenjör och vindkraftstekniker.

Webbutvecklare, företagssäljare och stödpedagog är andra yrken som går att studera till via de restplatser som annonseras.

I höst drar även fler än 240 utbildningar på distans i gång på yrkeshögskolorna.

De senaste fem åren har antalet behöriga sökande till distansutbildningarna dubblerats. Enbart i fjol sökte 18 000 behöriga en yrkeshögskoleutbildning på distans och även till dessa finns platser kvar.

För den som ändå är för sent ute med sin ansökan eller velar kring utbildningar finns i år en extra chans.

Om ett par veckor förväntas riksdagen fatta beslut om ytterligare medel till yrkeshögskolan. Regeringen har sedan tidigare haft som önskemål att öppna upp 5 000 nya platser till hösten.

Riksdagen tar beslut 17 juni och sedan kan Myndigheten för yrkeshögskolan ta sitt beslut från 1 juli. Tillkommande platser kan då sökas från juli månad.

Yrkeshögskolor

Utbildningarna på yrkeshögskolor följer arbetsmarknadens efterfrågan. Det betyder att de också förändras i takt med förändringen av kraven från arbetsmarknaden. Utbildningarnas längd varierar, oftast ett till tre år.