Det globala facket Bygg- och träarbetarinternationalen (BWI) har räknat på hur många inom dess yrkesgrupper som berörs av de åtgärder som Asiens länder infört för att minska smittspridningen. 

Resultatet: 64,9 miljoner byggarbetare påverkas av totala eller delvisa nedstängningar. 

Av dessa kommer majoriteten – hela 44 miljoner – från jättelandet Indien. Ytterligare 8,3 miljoner miljoner är hemmahörande i Indonesien. 

Dessutom påverkas tolv miljoner skogs- och träarbetare.

Även här är antalet berörda flest i Indien, fem miljoner. Men sett till andel per capita är Indonesien – där avverkning av regnskog på Borneo och Sumatra är en mångmiljardindustri – överlägset störst med 3,8 miljoner berörda arbetare. 

Nedstängda ekonomier betyder som regel mindre i plånboken.

I rapporten rekommenderar BWI de asiatiska länderna att införa ”program för de fattigaste och mest marginaliserade arbetarna, särskilt migrantarbetare, samt program för att stärka fackföreningarna”.

BWI försöker inte besvara den nästan omöjliga frågan om hur många i dess yrkesgrupper som mist livet i pandemin. 

Men från Latinamerika rapporterar Sintracon-SP, byggfacket i brasilianska megastaden São Paulo, att 57 av dess medlemmar avlidit i covid-19. 

Den brasilianska regeringen har klassat byggsektorn som samhällsviktig. Något Sintracon-SP:s ordförande Antonio Ramalho, menar kan ha bidragit till smittspridningen och riskerar att leda till fler dödsfall. 

– Hur många av dessa arbetare, som tvingats att jobba, har utan att vetat det smittat sina kamrater? Säger han till BWI:s sajt.