Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen

Statistiken för hur många som saknar arbete släpar alltid efter. EU:s statistikmyndighet Eurostat presenterar varje månad siffror om andelen arbetslösa i unionen.

Nu har siffrorna för april kommit och där syns effekten av coronautbrottet tydligt .

De senaste sju åren har trenden varit att arbetslösheten i EU har sjunkit. Men de senaste månaderna pekar kurvan brant uppåt.

Arbetslösheten mellan 2005 och 2020. Den röda kurvan visar eurozonen, den blå hela EU.

I april var arbetslösheten i EU 6,6 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än i mars.

Bland euroländerna var motsvarande siffra 7,3, vilket också är 0,2 procentenheter mer än i mars.

Flera bedömare hade dock räknat med att arbetslösheten i april skulle bli betydligt högre än så.

Enligt en enkät från nyhetsbyrån Reuters, som rapporterar mycket om ekonomi, så var den tidigare bedömningen att eurozonen skulle ha en arbetslöshet på 8,2 procent i april, skriver Financial Times.

Att siffrorna är lägre kan enligt experter tidningen talat med bero på att de åtgärder som satts in, med bland annat korttidsjobb, har fått effekt.

Jämfört med USA är ökningen av andelen arbetslösa i EU blygsam.

I januari var 3,6 procent i USA arbetslösa. Siffran för april uppgår till 14,7 procent.

En förklaring är att de amerikanska arbetsgivarna varit snabbare att säga upp sina anställda. I Europa har regeringarna gått in med stödprogram.

Mer än 40 miljoner anställda i EU har fått delar av sin lön betalda av staten.

I Sverige har det bland annat skett genom korttidsjobb, vilket är en metod som använts i flera länder. De anställda har fått något lägre lön, staten har gått in med ersättning och arbetstiden har minskat.

Stödet har sett lite olika ut i olika länder. Europafacket (Etuc) gör sammanställningar över vilka åtgärder som vidtagits.

I Danmark betalas ersättning för löner upp till 23 000 danska kronor per månad.

I Belgien ges stödet främst till vissa specifika sektorer.

Italien och många andra länder har satsat mycket på att få med frilansare och egenföretagare i de stödprogram som finns.

Enligt Eurostat så var arbetslösheten i Sverige 7,9 procent i april, vilket är 0,7 procentenheter mer än i mars. Den lägsta arbetslöshetssiffran står Tjeckien för där 2,1 procent angavs sakna jobb i april.