Förutom att vara regeringens samordnare kring coronavirusets effekter på näringslivet får Anders Ferbe nu ytterligare ett statligt uppdrag,

I mitten av juni tillträder han sin nya roll som styrelseordförande för Arbetsförmedlingen när Ingrid Andersson lämnar sitt uppdrag.

Vad blir din uppgift som styrelseordförande?
– Det är Sveriges största och kanske viktigaste myndighet när det gäller arbetsmarknadsfrågor så det är klart att vi ska fortsätta det arbete som är inlett utifrån de politiska prioriteringar som är just nu. Det blir spännande.

Arbetslösheten ökar, månad för månad. Påverkar det uppdraget för styrelsen?
– Vårt uppdrag är naturligtvis att ta höjd för hur framtiden ser ut och vilka som ska vara de viktigaste prioriteringarna för styrelsen och myndighetens arbete med tanke på den ökande arbetslösheten.

Vilka prioriteringar vill du se?
– Jag vill inte göra sådana utsagor just nu. Jag ska ägna de kommande veckorna åt att sätta mig in i Arbetsförmedlingens uppdrag. Jag tror att Arbetsförmedlingen har en oerhört viktig roll även i framtiden för att hantera både omställning och kopplingen mellan omställning och arbetsmarknadsutbildning.

Hur ser du på den omtalade reformen av Arbetsförmedlingen?
– När beslutet togs om förändringen av Arbetsförmedlingen så kunde ingen förutse den situation som är nu. Det gör kanske att reformarbetet inte blir den första prioriteten. Den första prioriteten blir naturligtvis uppdraget när det gäller att hantera väldigt många arbetslösa.

Reformprocessen pausade i inledningen av coronakrisen men är nu igång igen. Är det klokt tycker du?
– Jag konstaterar bara att som alla myndigheter så ska styrelser med övergripande inriktning från regeringen och den politiska majoriteten i riksdagen jobba därifrån. Men generellt tycker jag att oavsett om det är myndigheter eller privata företag så mår man bra av att kontinuerligt utvärdera och ifrågasätta sin egen verksamhet.