För att nå nollvisionen i arbetslivet vill regeringen ändra i lagen och utöka fackförbundens regionala skyddsombud rätt att agera på arbetsplatser med kollektivavtal.

Ett förslag som högerpartierna  tänker rösta ner när det läggs fram i riksdagen i början av sommaren. Handling väger mer än ord och i den här frågan är det tydligt vilka partier som står på arbetarens sida. 

Förra året dog 46 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige. Fjorton av dem arbetade i byggbranschen. Det är kamrater som inte kom hem till nära och kära och som saknas på sina arbetsplatser. 

Det är därför nödvändigt att fackförbundens regionala skyddsombud kan agera och samverka på arbetsplatser som saknar skyddsombud. 

Arbetsmiljöverket har analyserat 82 dödsolyckor som skett under 2018 och 2019. Rapporten visar att de allra flesta arbetsplatsdödsfallen hade kunnat undvikas och det relativt lätt.

Det handlar i korthet om ökade satsningar, mer kunskap och bättre planering för företagen.

Men högerpartierna har alltså aviserat att de tänker rösta nej när frågan ska behandlas i riksdagen. Ett besked som tydligt visar vilka partier som tar arbetsmiljön för miljontals arbetare i Sverige på allvar och visar på handlingskraft

Jonas Sjöberg

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Regionala skyddsombud är viktiga för att tillsammans med arbetsgivaren öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen skyddsorganisation.

Deras insatser räddar liv. De stöttar både anställda och arbetsgivare i det dagliga och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Regionala skyddsombud hjälper arbetsgivare och anställda att få igång ett aktivt arbetsmiljöarbete och en egen skyddsorganisation.  

Sedan fackföreningarnas och arbetarrörelsens begynnelse har arbetares villkor och arbetsmiljö stått högst på agendan. Vi tänker inte sitta på åskådarplats och se på när arbetare dör jobbet.

Det här är ett förslag som Byggnads och flera andra fackförbund kämpat för länge och som borde ha mötts av bred politisk enighet.

Men som situationen är nu går det en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster i det politiska landskapet. 

Men högerpartierna har alltså aviserat att de tänker rösta nej när frågan ska behandlas i riksdagen.

Ett besked som tydligt visar vilka partier som tar arbetsmiljön för miljontals arbetare i Sverige på allvar och visar på handlingskraft.  

Det är dags för alla politiker att vakna upp och ta ansvar. 

Det är inte acceptabelt att arbetstagare i Sverige 2020 dör på jobbet!