När Svenskt Näringsliv höll årsstämma på torsdagen valdes tre tungviktare in i styrelsen; Johan Forssell, vd på Investor, Martin Lundstedt, vd för AB Volvo, och Helena Stjernholm, vd för Industrivärden.

Fredrik Persson, som tog över efter Leif Östling 2017, blev omvald som ordförande.

I snart fem år har Helena Stjernholm varit vd för Industrivärden som är storägare i bland andra Sandvik, AB Volvo, Essity och Handelsbanken. Men frågor om aktieutdelning och vd-löner under coronakrisen duckar hon för.

Som ny styrelseledamot säger hon att hon vill hon bidra med sina erfarenheter från både mindre privatägda bolag liksom större noterade bolag.

– Jag har jobbat brett i ett antal olika branscher och har sett hur utmaningarna kan skifta, både över tid och mellan branscher samt olika typer av företag.

Helena Stjernholm, vd för Industrivärlden, tilldelades årets Ruter Dam 2016.

I samhällsdebatten spelar Svenskt Näringsliv en viktig roll som en samverkansplattform, anser Helena Stjernholm. Särskilt viktigt nu, med tanke på hur coronakrisen slår mot landets företag.

På Dagens Nyheters debattsida i dag skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, att det behövs mer beredskap för att skydda företag när statliga stöd fasas ut.

Ett nytt projekt med namnet Återstarta Sverige är tänkt att ta fram reformförslag för jobb och innovationer.

Under torsdagen arrangerar Svenskt Näringsliv också ett så kallat framtidsmöte. Deltagare, såsom finansminister Magdalena Andersson (S), Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Martin Lundstedt, koncernchef Volvo, ska digitalt diskutera vilka växlar Sverige ska dra i för att snabbt ta sig ur krisen.

– Jag tror att det är viktigt att inte endast fokusera på den akuta krisen, utan även blicka framåt och planera för nästa fas. Ett område som jag personligen brinner för är utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning, säger Helena Stjernholm.

I år blev Helena Stjernholm utsedd till Sveriges tionde mäktigaste kvinna enligt tidningen Dagens Industri.

För en mer inkluderande arbetsmarknad med ökad jämställdhet och mångfald krävs större fokus på attitydsförändringar, utbildning och rekryteringsprocesser, anser hon.

– Allra viktigast är att skapa insikt om styrkan i organisationer som karaktäriseras av mångfald.

Svenskt Näringsliv

Företräder 60 000 företag, från små till stora. Företagen är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Högsta beslutande organ är den årliga stämman. I styrelsen sitter drygt 70 ordinarie ledamöter. Högst tolv ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av stämman. Resten väljs av medlemsorganisationerna och det sker därför fler byten än just topptrion som nämndes i artikeln.