Under svåra inre konvulsioner sade Liberalerna ja till januariavtalet, utan att egentligen ha fått igenom så mycket. Medan mittpartikollegan Centern tog hem storslam fick Liberalerna nöja sig med snabbt glömda framgångar.

Några av Centerns stora segrar är januariavtalets utfästelser om att ompröva anställningsskyddet, att införa fri hyressättning i nyproduktion, öka rutbidragen till höginkomsttagare och montera ned arbetsförmedlingen.

Liberalernas betydligt magrare framgångar syns främst på skolområdet, som mobilförbud på lektionerna, betyg från årskurs fyra om inte skolorna säger nej och fler lärarassistenter.

Men när detta nu är genomfört finns inte så mycket kvar av liberal skolpolitik. Liberalernas aggressiva attityd på skolområdet har tystnat.

Den klart mest omskrivna framgången för Liberalerna var dock att värnskatten togs bort för dem med allra högst inkomster.

Det gav upphov till en omfattande debatt om varför Sveriges allra rikaste direktörer skulle få skattesänkningar på i snitt 67 000 kronor – i månaden(!), vilket blev resultatet av den borttagna värnskatten.

Men i övrigt är de punkter som Liberalerna gladde sig åt på det ekonomiska området relativt okända.

Som till exempel att företagens redovisningsregler, de så kallade 3:12-reglerna, skulle ses över och att reavinst vid husförsäljning skulle kunna skjutas upp utan ränta.

Allvarligt talat, det är inga kioskvältare.

Så vad vill egentligen Liberalerna i dag?

Nyamko Sabuni valdes som ny partiledare ur den falang som aldrig ville ha något januariavtal. Må så vara. Men vad hon vill ha i stället är höljt i dunkel.

Ett av få konkreta krav som vi hört från Sabuni är att Sveriges vägar bör elektrifieras. Men det var ett förslag som kom från näringslivets lobbygrupper, avslöjade Svenska Dagbladet nyligen.

Det stora problemet för Liberalerna är alltså inte det relativt svaga resultatet i januariavtalet. Det hindrar inte Liberalerna från att driva politisk opinionsbildning.

Problemet är att partiet har gått in i politisk tystnad.

Vill Nyamko Sabuni rädda kvar sitt parti i riksdagen är det nog dags att börja prata nu.