Extra ersättning till vårdpersonal som jobbar med coronapatienter har blivit en omdiskuterad fråga under pandemin.

Under tisdagen meddelade Västra Götalandsregionen att medarbetare som jobbar i skyddsutrustning med covid-19-patienter får 500 kronor extra per pass. 

– De som jobbar på enheter med smittade covid-19-patienter gör ett fantastiskt arbete. De arbetar under svåra förhållanden som är långt utanför det normala. Vi i regionstyrelsen vill visa vår uppskattning och ge dessa medarbetare en extra ersättning, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om beslutet. 

Alla partier var överens om beslutet, enligt ett pressmeddelande från regionen.

Extrapengen gäller pass som jobbats mellan 1 april och 30 juni i år. Men jour- och beredskapspass omfattas inte. 

Jättebra med extra ersättning men samtidigt alldeles för lite. Så sammanfattar Anne Karin Höglund som är ordförande för Vårdförbundet Västra Götaland dagens beslut.

– Det är bra att politikerna visar uppskattning men personalen sliter jättehårt så det är för lite i förhållande till den insats de gör. 

Hon anser också att fler personer i vården förtjänar den extra ersättningen. 

– De som jobbar stenhårt på grund av underbemanning när deras kollegor får gå över till covid-19-avdelningar hade också behövt ersättning. 

Västra Götalandsregionen har hittills inte aktiverat ett så kallat krislägesavtal. När det väl är aktiverat ger det mycket mer betalt till vårdpersonal än vanligt samtidigt som arbetstiderna kan utökas. Men enligt Vårdförbundets Anne Karin Höglund har det inte varit aktuellt i det läge regionen är i nu.

När detta avtal aktiverades i region Stockholm väcktes frågan varför endast personal som jobbar inom intensivvård, inte de som tar hand om patienterna som vårdas på avdelningar, ska få högre ersättning.

Nyligen skrev sjuksköterskor på Mälarsjukhuset en debattartikel i tidningen Vårdfokus också att de får sämre ersättning och återhämtning än sina läkarkollegor. 

Det är olika fackförbund som representerar olika vårdyrken som tecknar egna krislägesavtal med arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Men beslutet att aktivera avtal fattas av regionens politiker.

Det beslut som Västra Götalandsregionen fattade på tisdagen gäller dock alla yrkesgrupper som jobbar med covid-19-patienter.