Bussförarna vid bussföretaget Transdev i Umeå har tidigare i år gjort en 6:6a-anmälan om bristande hygienmöjligheter vid toaletterna vid ändhållplatserna. Tre av toaletterna har kallt rinnande vatten och på sju finns endast en dunk med fotpump. 

”Ingen toalett har varmt vatten, vilket innebär att man inte kan tvätta händerna på ett hygieniskt tillfredsställande sätt efter toalettbesök”, skriver de anmälande skyddsombuden i anmälan. De tar också upp att skötseln av toaletterna är undermålig. 

Arbetsgivaren ansåg inte att detta var ett problem eftersom bussförarna aldrig är mer än en och en halv timme från centrum där det finns toaletter med varm rinnande vatten. Då tog skyddsombuden ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Nu har Arbetsmiljöverket fattat beslut om att bussförarna ska ha tillgång till rinnande vatten, vilket Västerbottens Folkblad var först med att skriva om. 

– Det är ett positivt besked. Vi hoppas att det leder till att vi får varmt rinnande vatten på toaletterna så att vi kan hålla en acceptabel handhygien, säger Camilla Ingman, huvudskyddsombud på Umeå Transdev.

Arbetsgivaren har möjlighet att komma med synpunkter på beslutet fram till i juni. Åtgärderna ska sedan vara genomförda senast den 30 november. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.