Andra veckan i mars i år, just innan coronakrisen slog till på allvar, var 375 485 personer öppet arbetslösa eller i program hos Arbetsförmedlingen.

Förra veckan hade siffran stigit till 431 007, enligt den veckostatistik som myndigheten publicerar i dag.

På två månader har alltså antalet inskrivna arbetslösa stigit med 55 522. Arbetslösheten, som just nu ökar med omkring 0,1 procentenhet per vecka, har nått 8,4 procent.

Bland unga är den högre: 11,0 procent.

– Arbetsmarknaden har försämrats särskilt för unga, eftersom krisen har drabbat hotell- och restaurangnäringen och bemanningsbranschen, där ungdomar ofta får sitt första jobb, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Efter en tillfällig nedgång första veckan i mars steg antalet personer som varslades om uppsägning på nytt i förra veckan. Antalet nya varsel, 2 618 personer, kan verka litet jämfört med de rekordmånga varslen i slutet av mars.

Men totalt har nu närmare 74 000 anställda varslats om uppsägning sedan den 1 mars. De flesta, omkring var tredje, finns i hotell- och restaurangbranschen, följt av bemanningsbranschen. På tredje plats kommer industrin med 12 procent av varslen.

– Varselsiffrorna är historiskt höga, säger Annika Sundén. Detta trots att antalet varsel hålls nere av att många har beviljats korttidspermittering.

Under finanskrisen ledde sex av tio varsel till uppsägning, medan tre av tio varslade faktiskt blev arbetslösa.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

– Men det är för tidigt att säga hur många som blir arbetslösa den här gången. Coronakrisen liknar inte tidigare kriser, säger Annika Sundén.

Samtidigt som de arbetslösa blir fler är det 17 000 färre som har arbete med någon form av stöd, som extrajobb eller introduktionsjobb, än vid samma tid på året 2019.

– När arbetsgivarna försöker förhindra smittspridning har de svårare att ta emot exempelvis extrajobbare, säger Annika Sundén.