Nu kraftsamlar hela samhället för att rädda människors liv och hälsa. Vi skattebetalare ställer upp med mångmiljardbelopp för att minska de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Då är det orimligt att det finns aktörer som vill sko sig på krisåtgärderna.

Vi socialdemokrater kommer inte tveka en sekund att agera hårt mot fusk och kriminalitet. 

Sedan coronapandemin tog fart på allvar har vi från politiskt håll behövt fatta många beslut om alltifrån historiskt omfattande krispaket till tillfälliga lagändringar inom en rad områden.

Målet med de beslut som fattats hittills har följt en tydlig strategi: minska smittspridningen, skydda våra äldre och personer i riskgrupper samt att minska de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för både företag och löntagare.

Strategin innebär att vi tar ansvar här och nu, samtidigt som vi är beredda att sätta in fler åtgärder om det behövs. Därtill ska vi säkerställa att det finns resurser kvar för att kickstarta ekonomin när krisen är över. 

Vi är i ett mycket allvarligt läge. Coronavirusets framfart har först och främst stora konsekvenser för människors liv och hälsa.

Samtidigt har pandemin drabbat såväl den svenska som den globala ekonomin. Det medför en stor osäkerhet för företag och hela branscher, såväl som för medborgare och löntagare.

Antalet varsel är på historiskt höga nivåer, och osäkerheten om hur och vad som kommer att hända är stor. 

Många beslut har tagits i bred enighet mellan de politiska partierna, och därtill med snabbspår i såväl riksdagens utskott som kammare.

Vi kommer inte tveka en sekund för att slå ned hårt på de som försöker utnyttja de stöd som nu tas fram och kommer att agera resolut för att täppa till eventuella kryphål eller luckor i snabbt framtagna regelverk

Annelie Karlsson & Fredrik Olovsson

Politiken kraftsamlar, och skattebetalarnas pengar ställs till förfogande för att vi ska försöka mildra effekterna av pandemin. Den gemensamma insikten mellan riksdagens partier har varit att det viktigaste är att det går fort, så får vi vid behov justera i efterhand.

Detta är både nödvändigt och bra, och visar på styrkan i svensk demokrati: politiken levererar när det behövs.

Därför sticker det i ögonen när vi nås av berättelser och larmrapporter om hur de stödpaket och åtgärder som nu rullas ut missbrukas av olika aktörer.

Vi har nog alla tagit del av de nyheter där bolag planerat gigantiska utdelningar till sina ägare samtidigt som de säger sig behöva – eller rättare sagt krävt – mångmiljonstöd från staten för att överleva. Eller företag inom en handfull branscher som försöker utnyttja systemet med korttidspermittering, i syfte att både äta kakan och ha den kvar.

Vi har också nåtts av rapporter om hur vissa företag medvetet valt att försvaga sin balansräkning och göra sig av med kapital för att kunna komma i åtnjutande av de stödpaket som bekostas av någon annan – skattebetalarna.

Den gångna helgen varnade också Ekobrottsmyndigheten för att grov ekonomisk brottslighet kan följa i krisens spår. 

Situationen ställer krav på att hela samhället nu gör sitt yttersta för att mota tillbaka virusets spridning och dess ekonomiska effekter.

Regering och riksdag har jobbat, och jobbar alltjämt, under högtryck för att snabbt ta fram kraftfulla åtgärder. 

Den politiska enighet som nu finns för att ta fram kraftfulla åtgärder är en stor styrka i krishanteringen.

Vi socialdemokrater ser gärna att den kraften används till att identifiera fler åtgärder som kan rädda liv, jobb och företag.

Vi kommer inte tveka en sekund för att slå ned hårt på de som försöker utnyttja de stöd som nu tas fram och kommer att agera resolut för att täppa till eventuella kryphål eller luckor i snabbt framtagna regelverk. 

Det är många som just nu tar ett stort samhällsansvar.

Men det är ett ansvar som alla borde ta, inklusive de aktörer som tror sig ha hittat ett sätt att tjäna enkla pengar på skattebetalarnas bekostnad.