Det går inte en dag utan nya krispaket från regeringen. Företag stöttas med mångmiljardbelopp. De som blir utan jobb får extra stöd och bättre villkor. Välfärden får nya välkomna miljarder för att klara coronakrisen.

Men det finns en stor grupp som hamnat mellan stolarna. De som har ett jobb men tillhör riskgruppen för att bli smittad.

De är inte sjuka och kan därför inte få sjukpenning. De vågar eller får inte vara på jobbet på grund av risken att få covid-19, som i deras fall skulle kunna få ödesdigra dödliga konsekvenser.

Det är ingen liten grupp vi talar om. Socialstyrelsen räknar med att det handlar om 200 000 yrkesverksamma med olika riskfaktorer. De kan genomgå en cancerbehandling, ha kol, njursvikt, hjärt-lungproblem eller en annan svår kronisk sjukdom. 

Sekotidningen berättar om kroniskt lungsjuka tågvärden Victoria Älverstad som inte har fått jobba sedan i början av mars.

Hennes arbetsgivare SJ Götalandståg hänvisade henne till sjukskrivning på grund av smittrisken. Men hon har enligt Försäkringskassan ingen nedsatt arbetsförmåga och får därför ingen sjukpenning.

Företaget vägrar betala ut hennes lön och nu har arbetskamraterna börjat samla in pengar för att hon ska klara av att betala hyran och andra utgifter.

Det är en ohållbar situation. Den enskilde ska inte behöva sjukskrivas för att arbetsmiljön är dålig. Det är inte Victorias uppgift att se till att hennes arbetsmiljö är säker och trygg.

Det ansvaret vilar på arbetsgivaren och om de inte klarar att fixa det är det rimligt att de ändå betalar ut hennes lön.

Alla partier i riksdagen är överens om att det behövs en ny ersättning för att skydda och stötta de här personerna. De ska kunna få stanna hemma från jobbet och ändå få betalt.

Återigen handlar det i många fall om oumbärliga, men lågavlönade LO-jobb, som undersköterskor, busschaufförer, butikspersonal och städare.

Men frågan om en ny smittskyddspeng har kört fast i regeringskansliet och många väntar på besked. Oron växer i brist på besked.

Socialminister Lena Hallengren ser stora svårigheter och kan inte lova någonting om när ett system är på plats och hur det ska se ut. Ja, det är många frågetecken som behöver rätas ut först.

Vilka ska ha rätt till smittsskyddspeng? Vem ska hantera ansökningarna? Och hur ska fusk stävjas?

Hallengren hävdar att det är som att bygga ett nytt socialförsäkringssystem. Att bedöma ansökningar, ta beslut och betala ut ersättningen kan kräva 2 000 nya handläggare, säger socialministern till DN.

Att dra frågan i långbänk är oacceptabelt. En snabb lösning behöver tas fram. Det har gjorts på område efter område under krisen, det borde gå här också. Problemen kan inte vara olösliga.

Så många berörda i olika riskgrupper kan inte lämnas i limbo. Kan staten rycka ut för att rädda företag måste den också klara av att snabbt rädda utsatta människor.