Det var i slutet av förra året som fastighetsskötaren och hans kollegor skulle gå ut och jobba med stuprännor igen, efter att ha fikat, och det gick fel.

På väg ut blev det trängsel, enligt stämningsansökan från fackförbundens juridiska stöd LO-TCO Rättsskydd. Mannen hade en kniv, ett arbetsverktyg i handen, när en av kollegerna backade in i honom.

Kniven går in i kollegans kropp, och skadan hanteras senare av vårdcentralen.

Några veckor senare, strax efter jul och nyår, blir fastighetsskötaren avskedad på grund av vad som hände. Nu har han gått vidare och stämmer arbetsgivaren för avskedandet.

Fackförbundet Fastighets yrkar på ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor samt ersättning för utebliven lön fram till dag för huvudförhandling.