Betydelsen av en trygg och fungerande a-kassa har blivit uppenbar för allt fler med coronakrisens varsel och uppsägningar som nu verkställs. Därför var regeringens förslag i förra veckan om utökad och förlängd a-kassa, i linje med LO-ledningens krav, så viktigt.

Förslaget innebär att karensdagen avskaffas fram till 30 september och ersättningsnivån höjs från 700 till 804 kronor. Taket i a-kassan höjs också efter dag 101 från 760 till 1 000 kronor per dag.

Detta betyder mycket för alla dem som nu förlorar sina jobb. 

Men a-kassan måste hållas fortsatt hög också på sikt. För vi bör aldrig mer diskutera en återgång till en otrygg arbetslöshetsförsäkring, även efter att krisen passerat.

Här är dock alla inte överens. Den nyliberala tankesmedjan Timbro varnar i flera debattexter om faran av att höja a-kassan.

De menar att arbetslöshetsförsäkringen måste återgå till en normal och helst lägre nivå efter krisen. Och argumentet som upprepas är att hög a-kassa per automatik skulle leda till högre arbetslöshet.

Men här ligger en hund begraven. För något sådant klart samband mellan arbetslöshet och a-kassa finns inte. Ändå framhärdar de med samma argument om och om igen. Varför?

Det korta svaret är att en förstärkt arbetslöshetsförsäkring också förstärker löntagarna i förhållande till arbetsgivarna. Och en sådan maktförskjutning vill Svenskt Näringslivsägda Timbro så klart inte se. 

Deras roll är i stället att med näbbar och klor slåss för att bevara maktbalansen på arbetsmarknaden och helst av allt skjuta den ännu mer till arbetsgivarsidans favör.

Att företagens vinster ska öka är det överordnade syftet. På bekostnad av allt och alla. Och att sänka löneandelen är ett väldigt effektivt sätt att nå det målet. 

Men med den svenska partsmodellen kan löner inte sänkas utan vidare. En utbredd låglönemarknad kan aldrig förverkligas så länge arbetstagarsidan är stark. Och detta vet de.

Det kan verka märkligt att den nyliberala tankesmedjan är så fixerad vid just a-kassan.

Men egentligen är det inte konstigt. För när arbetslösa får en skälig ersättning kan de inte tvingas in i låglönejobb som Timbro skulle önska. 

Studierna om fördelarna med en skälig arbetslöshetsersättning är många. Att hela samhället tjänar på att arbetslösa har en högre arbetslöshetsförsäkring

Både den enskilde men också ekonomin i stort. Faktum är att svensk a-kassa är bland den lägsta i hela OECD, oskäligt låg och bör bli högre, enligt en rapport från TCO

Men Timbro läser inte studier av det slaget. 

I stället menar de att sambandet är solklart mellan hög a-kassa och hög arbetslöshet, trots att forskningsläget är oenigt om sådana samband. Vissa studier visar att detta inte stämmer medan andra gör det. 

Timbro hänvisar till en rapport som ger det svar de vill ha, en rapport från Konjunkturinstitutet från 2016. Det ironiska är bara att just den studien ser fler fördelar än nackdelar med en hög a-kassa.

Att en högre ersättning ger mer konsumtion, högre löner samt möjliggör bättre matchning ”sett till vad arbetsgivare efterfrågar”. 

Just matchningen är viktig att betona. För med en möjlighet till ekonomiskt stöd under arbetslöshetstiden finns större möjligheter för de arbetssökande att hitta jobb i enlighet med kompetens och erfarenhet.

Och att arbetslösa inte tvingas in i vilket jobb som helst till vilken lön som helst är positivt för alla. För samhället, arbetsgivaren och den enskilda. 

Till syvende och sist handlar det om vilket samhälle vi vill ha – Timbros låglönesamhälle eller ett samhälle som håller ihop, där alla får möjlighet till bra liv.

En skälig a-kassa är på många sätt avgörande för att undvika framväxten av fler låglönejobb och att vanliga LO-anslutnas löner pressas nedåt.

Därför är det viktigt att slå hål på alla falska myter som Timbro driver i kristider som bara avser att splittra. Och därför är det viktigt att fortsätta strida för en ännu mer tryggar och välutbyggd a-kassa, som inte bara finns i tider av kris.

Det finns ingen anledning att nöja oss med att ligga lång under OECD-genomsnittet här. För självklart ska Sverige ha en stabil, stark och trygg arbetslöshetsförsäkring.