Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I ett gemensamt brev undertecknat av tio stora indiska fackföreningar så kräver de att landets att staten under de kommande tre månaderna ska betala ut ett kontantstöd på 7500 rupees (knappt ett tusen svenska kronor) till de arbetare som är i behov av det på grund av coronautbrottet. 

För att kunna betala ut stödet kräver de att staten drar in på alla ”onödiga” utgifter som utbyggnaden av parlamentet samt extra pengar för att förstärka befolkningsregistret. 

Tidigare har de indiska facken även krävt att regeringen ska dela ut mat till behövande samt att de många migrantarbetarna i landet ska få resa hem gratis om de tar offentliga färdmedel, skriver den indiska tidningen The Economic Times. 

Landet har varit nedstängt sedan den 25 mars och många som tvingats stanna hemma har haft svårt att försörja sig. 

Brevet till regeringen har bland annat undertecknats av de stora indiska centralorganisationen Intuc, Aituc och Citu.

Av den totala arbetskraften i landet, cirka 500 miljoner människor, är mellan fem och tio procent fackligt organiserade.