Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Telefónica är ett av världens största telekombolag och har verksamhet i 14 länder i Latinamerika.

I och med att fler länder nu lättar på sina karantäner öppnar också arbetsplatser igen för sina anställda. Men oron för smittspridning är fortsatt stor.

Telefónica har därför tillsammans med de spanska fackliga centralorganisationerna UGT och CCOO, liksom med det globala servicefacket UNI Global Union, tecknat ett avtal där de förbinder sig att gemensamt ta ansvar för skydd- och säkerhetsåtgärder när anställda går tillbaka till sina jobb.

Fortfarande föredras hemarbete inom koncernen tills det att Världshälsoorganisationen och lokala myndigheter ändrar sina rekommendationer, rapporterar nyhetsbyrån EFE.

Avtalet mellan Telefónica och facken inkluderar bland annat garantier för användning av personlig skyddsutrustning, möjlighet till läkarvård och andra åtgärder för att ha koll på hälsostatus. Om möjlighet finns ska anställda coronatestas.

I varje land där företaget är operativt ska lokala handlingsplaner vara på plats inom kort och planen är att Telefónicas anställda successivt ska återgå till sina arbetsplatser.