Den första veckan i maj visade på en viss ljusning när det gäller antal varsel. Knappt 2 000 personer varslades, vilket är den lägsta siffran sedan coranakrisen startade.

När det var som värst varslades 18 000 personer på en vecka, i mitten av mars

Totalt har 71 000 personer varslats sedan krisens början.

Det syns även en skillnad i vilka typer av jobb som drabbas. I krisens början var det främst inom den privata tjänstesektorn varslen kom.

Nu börjar även industrin drabbas och står för drygt 40 procent av varslen hittills i maj.

– Den globala utvecklingen har stor påverkan på industrin där vi nu ser fler varsel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Samtidigt som färre varslas är det fler som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Första veckan i maj har 13 591 personer skrivit in sig som arbetssökande.

Totalt är 427 298 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,3 procents arbetslöshet.

– Arbetslösheten fortsätter att stiga brett och de flesta kommer från arbeten inom hotell- och restaurang, försäljning och transport, säger Annika Sundén.

Trots det konstaterar Arbetsförmedlingen att det fortfarande finns efterfrågan på personal inom utbildning, vård och omsorg, även om den är lägre än samma vecka förra året.

Antalet nyanmälda platser minskar i de flesta branscher.

Varsel i olika branscher 1 mars till 10 maj

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.