Närmare en tredjedel av de boende har avlidit och omkring hälften av de anställda är eller har varit sjukskrivna. Det framkom av en anmälan  från fackförbundet Kommunal till Arbetsmiljöverket. 

I anmälan står bland annat att personalen: ”rör sig mellan avdelningar med såväl smittade som osmittade, i samma arbetskläder och med samma munskydd, med risk för ytterligare smittspridning.”

Nu har riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, Rema, vid åklagarmyndigheten inlett en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott. Brott som innefattar vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan.

– Vi har noterat att det förekommer uppgifter om höga dödstal och personer smittats vid boendet samt att man inte ska ha följt basala föreskrifter när det gäller vårdrutiner. Det föranledde oss att inleda en så kallad förutredning. Och den förutredningen har lett till av vi nu inlett en förundersökning, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson som är förundersökningsledare.

Han kan inte kommentera vad som framkommit i förutredningen, eftersom ärendet är sekretessbelagt.

Men säger samtidigt att det är åklagarmyndighetens skyldighet att inleda en förundersökning när det finns anledning att anta att brott har begåtts.

– Då agerar vi på de uppgifter som vi får in i förutredningen, som jag inte kan kommentera.

Enligt Gunnar Jonasson är det på åklagarmyndighetens eget initiativ som utredningen startats.

Det finns ju andra omdiskuterade fall. Kan det bli fler förundersökningar?
– Det som kommer för våra ögon är vi naturligtvis skyldiga att titta på och i det här fallet fann vi anledning att inleda en förutredning. Och det som kom fram där gjorde att vi också inledde en förundersökning. Övriga fall vill jag inte kommenterar, för de kan mycket väl komma att hanteras av oss.

Stefan Ehn, regionalt skyddsombud på Kommunal, som står bakom den anmälan mot äldreboendet som lämnades till Arbetsmiljöverket, kan inte kommentera utredningen.

– Nu är det på myndighetens bord och jag får inte säga någonting just nu, säger Stefan Ehn till Arbetet.

Arbetet har sökt företagets vd, Sakarias Mårdh, och verksamhetschefen på Berga vård och omsorgsboende.