Anmälningarna till Arbetsmiljöverket med coronakoppling växer i antal.

Fram till denna vecka har arbetsgivare anmält närmare 1 000 allvarliga tillbud, det vill säga risk för olycka.

En anmälan kan göras om en person blivit smittad eller om man varit i kontakt med smittade eller personer som kan ha varit i kontakt med smittade.

Antalet anmälningar är totalt sett inte så många fler jämfört med motsvarande period i fjol.

Däremot är antalet begärda skyddsombudsstopp desto fler. Ett hundratal skyddsstopp har rapporterats in, uppger Arbetsmiljöverket. Av dessa är 80 är kopplade till coronaviruset.

Det kan jämföras med 2019 då det under hela året rapporterades in 70 stycken.

Då var det elbranschen och äldreomsorgen som stack ut i statistiken. I år, på grund av coronaviruset, är det främst vård- och omsorgssektorn som drabbats, liksom transport.

Nära hälften av skyddsombudsstoppen handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård och äldreomsorg.

Arbetsmiljöverket i flera av fallen ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men sagt nej till begäran om andningsskydd.

Antal skyddsstopp kopplat till corona fördelat på branschgrupp

Offentlig förvaltning och försvar: 10
Transport och magasinering: 16
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster: 3
Vård och omsorg; sociala tjänster: 48
Övrigt/oklart: 3

Vad är skyddsstopp?

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Så går det till:
1) Arbetsgivaren meddelas om att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och att arbetet därför är stoppat.
2) Arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet. Håller arbetsgivaren med så återupptas arbetet när riskerna är undanröjda.
3) Håller arbetsgivaren inte med avgör Arbetsmiljöverket om det ska vara fortsatt stopp.
4) Både arbetsgivaren och skyddsombud kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. 

Källa: Arbetsmiljöverket