Åklagare har inlett en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

En 40-årig sjuksköterska avled efter att ha vårdat covid-19-patienter. Skyddsombudet hävdar att arbetsgivaren inte såg till att hon hade tillräcklig skyddsutrustning. 

Det är bra att ansvaret utreds. Arbetsmiljölagen är tydlig och arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagarna har en säker och trygg arbetsplats där riskerna ska minimeras.

Det gäller i högsta grad inom vård och omsorg mitt i en livsfarlig pandemi.

Men några glasklara regler för hur personalen inom äldreomsorgen ska skydda sig när de tar hand om covid-19-sjuka finns inte. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inte detaljerade utan tolkas på olika sätt i olika kommuner och boenden.

Det fanns ett skarpt läge för drygt tre veckor sedan när huvudskyddsombudet på Serafens äldreboende skyddstoppade arbetet.

Arbetsmiljöverket gav sitt stöd och krävde att munskydd och visir ska användas vid ”patientnära arbete” med covid-19-sjuka, annars hotade ett vite på 100 000 kronor.

En prejudicerande seger för facket kunde noteras, men framgången blev kortvarig.

Efter ett hastigt hopkallat möte på länk i påskhelgen med fyra berörda statliga myndigheter kom beskedet att Serafenbeslutet inte ska betraktas som norm. I stället ska ”lokala riskbedömningar” göras efter Folkhälsomyndighetens ganska luddiga råd.

SVT Nyheter avslöjade i helgen att det var arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ordnat mötet med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

De närmast berörda, de som jobbar inom äldreomsorgen, var inte inbjudna. Inte heller deras fackförbund Kommunal.

Ordförande Tobias Baudin är med all rätt mycket upprörd över agerandet.

Han kallar det oerhört provocerande och en rejäl myndighetsskandal. Ja, det är det utan tvekan. Kommunals krav på rätt skyddsutrustning i äldreomsorgen kan rädda liv, både på anställda och på dem som de vårdar. Alternativet är det vi ser i dag.

En alltför hög dödlighet inom hemtjänsten och äldreboendena. Att inte ha gemensamma och tydliga krav på skyddsutrustning för alla anställda i äldreomsorgen i alla kommuner som är i kontakt med covid-19-sjuka är farligt och galet.

Myndigheterna viftar bort kritiken och hävdar att det bara handlar om att komma överens om en gemensam inställning. Gott samarbete, helt enkelt.

– Det är läge att ha en löpande dialog, och skapa god dialog, sade Caroline Olsson, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR, efter mötet.

Men en dialog utan att de som varje arbetspass utsätts för riskerna är med i samtalet är faktiskt ingen riktig dialog. Den blir bara ett sätt för arbetsgivarna att slippa dyra och besvärliga krav.

Och att fyra statliga myndigheter lydigt inställer sig när arbetsgivarorganisationen SKR kallar samtidigt som de anställda och facket ställs utanför är minst sagt en skandal.