De grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive fackliga rättigheter, har under de senaste åren varit under konstant attack, men intensifierats under coronakrisen.

De regeringsbärande partierna i Ungern och Polen utmärker sig extra mycket bland EU-länderna. Där används den pågående pandemin som täckmantel för att avskaffa de fackliga rättigheterna.

Det räcker nu.

Varken de fackliga rättigheterna eller andra fri- och rättigheter bör tas för givna. Det är principer och värden vi måste återerövra varje dag.

Våra rättigheter måste hela tiden försvaras – i Sverige och i världen. 

En av våra allra viktigaste rättigheter är att kunna samlas i fackföreningar. I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna garanteras rätten till mötes- och föreningsfrihet, liksom rätten till förhandling och kollektiva åtgärder.

Om vi accepterar att vissa medlemsländer övergår till auktoritära styren tappar EU all trovärdighet som ett politiskt och fredsskapande projekt. Demokratin kan inte vänta – vi måste agera nu

Evin Incir och Johan Danielsson

Starka och fria fackföreningar fördjupar och stärker demokratin. Just därför ses de ofta som ett hot för auktoritära politiska krafter.

Att det finns medlemsländer i EU som kränker de demokratiska rättigheterna är tyvärr inget nytt, men situationen har förvärrats snabbt i spåren av pandemin.

I Ungern har premiärminister Viktor Orbán fått oinskränkt makt på obestämd tid att leda landet genom dekret, helt emot demokratiska grundvärden.

Tidigare erfarenheter visar att detta kan komma att  användas för att attackera opposition och fackföreningsrörelsen hårt.

Det är inte bara vi här i Sverige som är oroade över utvecklingen. Den europeiska fackföreningsrörelsens samarbetsorganisation, EFS, menar, liksom andra oberoende institut, att Ungern nu utgör EU:s första icke-demokratiska medlemsland.

De har uppmärksammat att Orbán-regeringen infört bestämmelser som innebär att gällande arbetslagstiftning och kollektivavtal åsidosätts.

Dessa åtgärder har gjorts utan samråd med arbetsmarknadens parter, mitt under pågående kris när samarbete behövs som mest.

Därtill har den polska regeringen nyligen introducerat flera stränga lagar med hänvisning till pandemin. Bland annat ska den polska premiärministern kunna avsätta personer som deltar i det råd där arbetsgivare och fackliga förhandlar.

Att det finns medlemsländer i EU som kränker de demokratiska rättigheterna är tyvärr inget nytt, men situationen har förvärrats snabbt i spåren av pandemin

Evin Incir och Johan Danielsson

Även här har EFS protesterat.

Vi kan inte tillåta att grundläggande demokratiska funktioner som facklig organisering nedmonteras. Det handlar om försämrade villkor för miljontals människor och sätter EU-samarbetet på spel. 

Fackföreningsrörelsen kan inte stå ensam i denna kamp, även EU och Sverige måste agera – vi måste stå upp för arbetarnas rättigheter i kris.

Därför kräver vi:

• Fackförbund måste vara självständiga och ges möjlighet att fritt förhandla, sluta avtal och om så krävs strejka.
• Schyssta arbetsvillkor, löner och sociala skyddsnät måste upprätthållas – arbetstagarnas rättigheter upphör inte under kriser.
• EU bör via särskilda medel och riktlinjer gynna organisering av fack, arbetsgivare, och kollektivavtalsförhandlingar.
• Ekonomiskt stöd från EU till länder, såsom Ungern och Polen, som bryter mot demokratiska och rättsstatliga principer ska kunna strypas.

EU måste upprätthålla mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokratiska värderingar i alla lägen.

Om vi accepterar att vissa medlemsländer övergår till auktoritära styren tappar EU all trovärdighet som ett politiskt och fredsskapande projekt. Demokratin kan inte vänta – vi måste agera nu.