Det var i början av förra året som kvinnan, som var aktuell för anställning på ett bemanningsbolag, skulle hyras in för att jobba på lager.

Men lagerföretaget drog sedan tillbaka jobberbjudandet och angav att det berodde på kvinnans slöja.

Bolaget trodde det kunde bli en säkerhetsrisk, att jämföra med någon som bär luvtröja och alltid har luvan på.

Kvinnan anmälde detta till DO, som inledde en tillsyn mot lagerfirman. Och nu har myndigheten fattat sitt beslut i ärendet.

Och kommit fram till att kravet handlat om så kallad indirekt diskriminering, där en hel grupp kan missgynnas av agerandet, i det här fallet alla som bär huvudbonad av religiösa skäl.

Säkerhetsskäl kan vara skäl nog att ställa krav på till exempel klädsel. Men bolaget uppgav efter viss tid att det fanns människor på andra lager i landet som burit slöja, och att man sedan själv kommit fram till att det inte är ett säkerhetsproblem.

Och att man numera inte ser några hinder från att anställa eller hyra in människor med slöja.

DO har inga möjligheter till sanktioner vid tillsyn, utan det blir ett beslut, som arbetsgivaren i det här fallet då kan korrigera.

Reglerna gäller alltså även om man inte fått jobbet än, och även för inhyrda.