Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Varje år den 24 april hedras minnet av de 1 134 textilarbetare som dog när textil­fabriken Rana Plaza i Bangladesh rasade samman. Ytterligare 2 500 människor skadades.

Trots att sprickor hade upptäckts i byggnadens konstruktion stoppades inte produktionen och med hot om uteblivna löner tvingades anställda till jobbet den dagen.

Kort efter en av historiens värsta arbetsplatsolyckor trädde det så kallade Ackordet – eller Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh – i kraft.

Det är ett juridiskt bindande avtal mellan omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och Industriall samt lokala fackföreningar. Ett antal ideella organisationer har haft observatörsstatus.

Under åren som gått har 1 600 fabriker inspekterats och säkerhetsbrister har åtgärdats.

För ett år sedan beslutade myndigheter i Bangladesh att avtalet skulle upphöra och att den nybildade nationella hållbarhetsrådet RSC skulle ta över verksamheten nu i maj i gemenskap med branschorganisationen BGMEA.

Men coronavirusets utbrott har skjutit på uppgörelsen mellan aktörerna inom Ackordet och RSC.

Arbetsrättssorganisationer i och utanför Bangladesh har länge tryckt på för att det fortsatta arbetsmiljöarbetet ska vara detsamma som under Ackordet men in i det sista finns många frågetecken, menar den ideella organisationen Clean Clothes Campaign som är en av flera organisationer som haft en observatörsroll inom Ackordet.

– Det är otroligt viktigt att det i slutändan finns ett juridiskt bindande avtal som täcker allt som Ackordet har gjort innan RSC arbete påbörjas, säger Christie Miedema i ett uttalande.

H&M är ett av 200 modebolag som stått bakom Ackordet. I ett mejl till Arbetet Global kommenterar pressekreteraren Annie Edwards utvecklingen.

– H&M-gruppen har deltagit aktivt i förhandlingarna och ser det nationella tillsynsorganet som en positiv lösning. Brand- och byggnadssäkerhet är extremt viktigt för oss och precis som att vi tagit en aktiv roll i Ackordet, kommer vi vara engagerade i arbetet inom det nationella hållbarhetsrådet.

I Bangladesh finns fyra miljoner människor som är beroende av textilindustrin för sin försörjning.

Förutom att det nu är osäkert huruvida deras arbetsmiljö kan garanteras kommande år, med alltifrån nödutgångar till säkra byggnader, har coronapandemin spätt på oron.

När folk slutade shoppa stoppade modebolagen sina produktioner och avbröt inneliggande ordrar hos underleverantörer. Textilarbetare stod plötsligt utan lön. Dessutom fick många inte innestående löner eftersom produktionen var stoppad.

I uppgörelse med underleverantörer valde en del modebolag att betala ut löner, däribland H&M, Nike och Adidas.

Men andra kända klädmärken och företag, såsom Gap, Topshop och Walmart har vägrat betala ut löner för ordrar som var lagda.

– Det är arbetarna som betalar priset, säger Christie Miedema på Clean Clothes Campaign.

Hon menar också att coronapandemin har förstärkt maktkampen mellan anställda och fabriksägare.

Vissa fabriker i Bangladesh har valt att öppna trots att landet haft strikt utegångsförbud under några veckor. Det har tvingat tillbaka textilarbetare till osäkra arbetsplatser utan något skydd för smittspridning.

– Sju år efter Rana Plaza måste miljoner arbetare åter välja mellan sin hälsa och säkerhet å ena sidan och försörjningen å andra sidan. Arbetarnas hälsa och säkerhet bör inte äventyras genom att man öppnar fabrikerna för tidigt.

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO, har tillsammans med bland annat världsfacket Ituc och arbetsgivarorganisationen IOE presenterat ett gemensamt initiativ för att stötta textilindustrin i produktionsländerna – ett initiativ som H&M ställt sig bakom.

Det svenska modeföretaget lovar bland annat att stå fast vid sina åtaganden av redan beställda varor.

Företaget är också i kontakt med flera finansiella aktörer för att hitta lösningar som hjälper textilarbetare och underleverantörer.

– Eftersom den här krisen spänner utöver vad varje enskilt företag eller organisation kan lösa på egen hand är samarbete nyckeln. Att samla varumärken, leverantörer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer är det enda sättet att skapa en långsiktig och hållbar lösning och det är viktigare nu än någonsin, säger H&M:s hållbarhetschef Anna Gedda, i en kommentar.