Om en anställd väntas vara sjukskriven i mer än 60 dagar måste arbetsgivaren senast dag 30 upprätta en plan för personen ska kunna komma tillbaka till jobbet.

Men när Riksrevisionen granskade fem av de sex största statliga arbetsgivarna visade sig många bryta mot lagen. I ungefär en tredjedel av sjukfallen saknades helt en plan för återgång.

Högst var siffrorna hos Försäkringskassan och Kriminalvården där en plan saknades i ungefär hälften av fallen.

– På ett sätt kan man inte ställa högre formella krav på dem än någon annan, men samtidigt vore det fint om de föregick med gott exempel, säger Daniel Melén, projektledare för granskningsrapporten hos Riksrevisionen.

Så många saknade plan

Han betonar också att det faktiskt är just Försäkringskassan som tagit fram den mall som många andra arbetsgivare använder för att göra en sådan plan, som de själva alltså ofta inte använder.

– De har även möjligheten att plocka in sådana planer från andra arbetsgivare i sina bedömningar. Så kassan har ju något av ett försprång här. De kunde kanske hellre vara bäst än sämst i klassen, säger han.

Anders Liif är HR-chef på Försäkringskassan. Han menar att undersökningen bygger på ett relativt litet antal fall och därför är svår att dra långtgående slutsatser av. Men han medger samtidigt att Riksrevisionens rapport pekar på att det finns ett förbättringsarbete att göra. 

– Vi är duktiga på att jobba med våra medarbetare när det gäller rehabilitering och återgång i arbete. Vi jobbar väldigt ambitiöst och det kan man också se på vår sjukfrånvaro som har gått ner de senaste två åren. Men just delen av arbetet som handlar om dokumentationen. Där kan jag se att det fallerar.

Vad gör ni nu?

– Det handlar om att påtala frågan och stödja våra chefer. Jag tror att vi kommer att bli extra uppmärksamma på just dokumentationsdelen i rehabiliteringsarbetet efter det här.