Det pågår en kamp om våra ungdomar i socioekonomiskt svaga områden. Skolresultaten visar att det finns en klyfta i godkända betyg mellan socioekonomiskt starka och svaga områden.

Barn som blir mobbade fångas inte alltid upp av lärare eller samhälle. Barn som behöver utstå orättvisor eller, i värsta fall, rasism till följd av sitt utseende eller namn har ingenstans att kanalisera sin ilska.

Dessa problem får barn och unga att söka ett sammanhang där de hör hemma, på ena sidan finns de som vill locka barn och unga till kriminella miljöer och på andra sidan en försvagad ideell sektor. 

Leif Sjöqvist, nominerad eldsjäl, sade i en intervju med DN den 11 mars 2020 att fotbollen är det bästa integrationsverktyget. Många unga som vill idrotta har få föreningar i sitt område som anordnar sporter.

I ett lag behöver alla samarbeta, som i samhället i stort, när nyanlända spelar med svenskar i samma lag blir också integrationen bättre och känslan av samhörighet starkare.  

Men skolan räcker inte alltid till och då behövs det fler mötesplatser där barn och unga kan lära känna varandra och bygga broar mellan sig i stället för murar

Unga Örnar

Under tidigare invandringsströmmar till Sverige har näringslivet varit en effektiv samhällsapparat i integrationsarbetet av de nya nationaliteterna i samhället.

Föreningslivet kan och behöver vara samma effektiva samhällsapparat för alla barn och unga som är nya i Sverige.

Vidare behöver föreningslivet hålla en öppen dörr för alla dem som söker tillhörighet och trygghet, oavsett om de är nyanlända eller inte. 

Skolan är den enskilt viktigaste delen i barn och ungas liv.

Men skolan räcker inte alltid till och då behövs det fler mötesplatser där barn och unga kan lära känna varandra och bygga broar mellan sig i stället för murar.    

Unga Örnar vill därför att:

• Föreningssamverkan i socioekonomiskt svaga områden ska bli bättre och mer transparent.

• Regeringen garanterar sommarjobb för ungdomar i hela landet, där kan ideell sektor vara en viktig instans.

• Föreningar får utökade möjligheter att nyttja tomma lokaler i bostadsområden.

• Ett ekonomiskt tillskott till MUCF görs för att frigöra mer resurser till nybildade föreningar i socioekonomiskt svaga områden.

Efter en vår av karantän och isolering ser vi fram emot en sommar med stora folksamlingar, ett levande förenings-liv och ett inkluderande klimat.