Ett akutsjukhus i Stockholm. Mars 2020.

Man okänd. Inkommer till akuten med polis. Hittats utomhus förvirrad.

Vaken, ej orienterad. Kan ej föra samtal.

Ingen identitetshandling.

Pratar lettiska.

Avmagrad. Urinprov visar förhöjda ketoner. Bedöms vara på grund av svält.

Höger fot svullen och rodnad.

Hosta.

Temp 40,1.

Saturation (syreupptagningsförmågan) faller hastigt från 96 till 71.

Förs till medicinakuten.

Senare vidare till intensivvårdsavdelning.

Testas för covid-19.

Efteråt i personalrummet: ”Det var så gripande. Jag visste ingenting om honom, inget namn, ingen bakgrund, ingen bakomliggande sjukdomshistoria. Det enda jag kunde räkna ut var att han var grovarbetare. Rejäla händer. Huden på fingertoppen var så hård att vi nästan inte kunde sticka igenom. Han hostade mycket och rosslade. Syreupptagningen föll snabbt och oväntat. Jag misstänkte genast corona, hans symtom var typiska. I situationen kändes han väldigt utlämnad.”

En senare telefonrapport från akuten ger fler detaljer: Mannen är förvirrad och pratar osammanhängande vid ankomst. Via telefontolk har det framkommit att han är från Lettland, blivit kvar efter att gränserna stängts. Alkoholmissbruk. Arbetslös. Hemlös. Testresultat covid-19: Positiv.