Folkhälsomyndigheten har rekommenderat de i Stockholmsregionen, som har möjlighet, att jobba hemifrån för att sakta ner spridningen av Coronaviruset.

I dag kan vi se kraften i att många kan fortsätta vara produktiva, genomföra sina uppgifter, delta i tele- och videomöten och se till att många av samhällets viktiga hjul fortsätter snurrar, tack vare digitaliseringen.

Under de senaste dagarna har många länder runtom i Europa haft stora utmaningar, då det rapporterats att infrastrukturen inte klarar av mängden videosamtal och strömningar som belastar nätet.

I vissa länder har operatörer till och med bett invånarna att minska sitt internetanvändande. Även om vi naturligtvis också ser problem i Sverige så är det inte alls på den nivå som många europeiska länder.

Dels kan det bero på att Sverige har fokuserat på de mest avvägda effektiva lösningarna istället för starka symbolåtgärder som utegångsförbud, vilket skulle öka belastningen på nätet ännu mer.

Men förmodligen beror det till stor del på, som Netnod har varit ute och sagt, att vårt nät är väldigt bra jämfört med andra delar i Europa. 

Ibland påstås det i debatten att digitaliseringen inte har någon större inverkan på BNP.

Efter en lång tids avregleringar behövs nu nationell samling kring hur fiberutbyggnaden kan regleras, struktureras och bli del av den kritiska samhällsinfrastrukturen

Khashayar Farmanbar 

När vi nu ser Coronavirusets effekt på ekonomin och vad det kan leda till, inser nog alla hur mycket djupare den ekonomiska krisen skulle kunna bli utan digitaliseringens framsteg.

Vår produktion, vårt arbetsliv och näringsliv har med digitala verktyg stabiliserats och rustats inför kristider.

Digitaliseringen kommer till sin rätt nu. Tillgången till hård digital infrastruktur som fiber och logisk infrastruktur, exempelvis programvara, är grundläggande.

Den kan på samma sätt som elektricitet anses vara grundläggande samhällsbehov. Digitaliseringen spelar stor roll i att liv kan räddas och samhället håller ihop.

Samtidigt konstaterar jag att möjligheten till distansarbete är långtifrån likvärdig i hela landet, eller ens hela Stockholmsregionen. Det är dags att fibernätet på allvar behandlas som samhällskritisk infrastruktur.

Efter en lång tids avregleringar behövs nu nationell samling kring hur fiberutbyggnaden kan regleras, struktureras och bli del av den kritiska samhällsinfrastrukturen.

Kanske är en metod att göra på samma sätt som när 3G-nätet byggdes ut. Då ställde staten krav på att leverantörer skulle ta ett större geografiskt ansvar.

Lönsamma investeringar i tätorter var då med och bekostade nödvändiga investeringar i glesbygd. Kanske kan en liknande metod användas för fiberutbyggnaden.

Nu fortsätter vi tillsammans att arbeta oss igenom denna pandemi. Utvecklingen av det digitala samhället kommer vara livsviktigt nu och inför framtidens utmaningar.